زبان و ادبیات عربی
بررسی و نقد سرفصل‏‏ درس‌های رشتة کارشناسی زبان و ادبیات‏ عربی

حسن مجیدی؛ منصوره سهرابی

دوره 12، شماره 25 ، آبان 1391، ، صفحه 105-125

چکیده
  چکیدهما در دنیایی زندگی می‏کنیم که سرعت زندگی و تحول در آن بسیار زیاد است؛ به‏ گونه‏ای ‌که هر روز اختراعات و اکتشافات جدیدی پدید می‏آید و به ‌تبع ‌آن شیوه‏ها و عملکردهای زیستی نیز تغییر می‏کند. همگام شدن انسان با چنین دنیایی که هر روزِ آن با روز قبل متفاوت است به معنی همراه شدن با علم و پیشرفتِ علمی است و چشم برهم نهادن و ...  بیشتر