علوم سیاسی
دروس دورۀ کارشناسی علوم سیاسی واقعیت‎ها، ضرورت‌‌ها و انتظارها مطالعۀ موردی: دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره)

قربانعلی قربان‌زاده سوار

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1392، ، صفحه 89-108

چکیده
  چکیده سرفصل دروس در دانشگاه‎ها معیار استانداردسازی منابع درسی برای استاد و دانشجو است تا در چارچوب مشخص به تدریس و تحصیل بپردازند. آنچه در این پژوهش مبنای نظرسنجی از دانشجویان قرارگرفت، آخرین سرفصل دروس کارشناسی علوم سیاسی مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است که به استثنای دانشگاه‎هایی که مبادرت به تدوین سرفصل مستقل دروس ...  بیشتر