نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هئیت علمی سابق دانشگاه آزاد واحد بوشهر

2 کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله آن است که با معرفی کوتاهِ شکل (فرم) کتاب، به محتوا و درون‌مایه‌های موجود در اثر پرداخته شود و به دور از هر گونه عیب‌جویی، به صورتی هرچند کوتاه، نکات علمی و پژوهشی‌ای را که در آن رعایت نشده است معرفی کند. در ابتدای این تحقیق، با تأکید بر نظریة «مؤلف مرده است» رولان بارت، سعی شده است که با نهایت احترام به مؤلف اثر، ملاحظات و تعریف‌های بیهوده کنار گذاشته و با واکاوی‌های لازم، به گونه‌ای شفاف و صریح، نقدی درون‌ماندگار ارائه شود. اما قبل از آن نگاهی اجمالی به انواع هنرها مانند هنر برای هنر، هنر پیرو، و هنر پیش‌رو داریم و با ذکر تعریف‌هایی از آن‌ها، در ادامة تحقیق، به هنرهای جدید نیز اشاره می‌کنیم تا در نهایت دلایلی را مبنی بر به‌روزنبودن این کتاب متذکر شویم. در ضمن قبل از نتیجه‌گیری پیشنهادهایی مطرح شده است که می‌تواند خواننده را بیش از پیش با رویکرد جامعه‌شناسی در هنر آشنا کند. در مرحلة آخر، یعنی نتیجه‌گیری، همة مواردی که باید در زمینة نقد این کتاب رعایت شود به‌ترتیب ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on Sociology of Art

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jolaei 1
  • Abolfazl Haddad 2

چکیده [English]

Abstract
The goal of this paper is to review the book titled Sociology of Art by Dr. Amir Hossein Arianpour. The paper starts with a short introduction on the form of the book and discusses the contents and themes in the work and briefly presents some scientific and research points which were not observed. In the beginning of the paper by emphasizing on the Roland Barthes’s The Death of the Author (French: La mort de l'auteur) thesis, the author tries- with all due respects to the author of the book- to leave out all futile concerns and compliments in order to present a clear, transparent and explicitly self-sustaining critique through adopting necessary analysis. However, before reaching that result, a brief review is presented on various theories on arts such as arts for the sake of arts, followership art and vanguard  art and by giving some definitions on them, the research continues by presenting arguments on the opinion that the book is not up-to-date. In the meantime, before conclusion, there are some suggestions on the context of the book which could familiarize the reader with the approach of sociology in arts. In the last stage; i.e., conclusion, all items that should be observed on reviewing and critique in this book have been presented in an arranged order,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The book Sociology of Art
  • Amir Hossein Arianpour
  • Arts for the sake of Arts
  • Arts for Man
  • Following Arts
  • Vanguard Art
آرچر، مایکل (1388). هنر بعد از 1960، ترجمة کتایون یوسفی، تهران: نشر حرفة هنرمند.
آریان‌پور، امیرحسین (1391). جامعهشناسی هنر، تهران: نشر گستره.
ارسطو (1387). فن شعر، ترجمة عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: امیرکبیر.
اسپرگ، س. (1355). «خاستگاه اجتماعی شعر»، در گستره و محدودة جامعهشناسی و ادبیات، ترجمة فیروز شیروانلو، تهران: طوس.
باربو، زی (1355). «جامعه‌شناسی هنر و ادبیات»، در گستره و محدودة جامعه‌شناسی و ادبیات، ترجمة فیروز شیروانلو، تهران: طوس.
ریما مکاریک، ایرنا (1385). دانش‌نامة نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
سوانه، پیر (1389). مبانی زیباشناسی، ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.
فیروزی، آزیتا (1393). پیش‌درآمدی بر تاریخ فلسفة غرب و زیبایی‌شناسی، آمل: نشر وارش‌وا.