نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط‌بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد شهرضا

چکیده

چکیده
این مقاله تلاش می کند تا با رویکرد انتقادی کتاب درسهای دیپلماسی نوشته جان بردی کیسلینگ را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. کتاب درسهای دیپلماسی مرور خاطرات و تجارب کاری یک دیپلمات آرمانگرای آمریکایی است که به دلیل نارضایتی از تحولات پس از به قدرت رسیدن جورج بوش و خشونت گرایی آمریکا از سمت خود کناره گیری کرده است. کتاب در پانزده فصل با ارائه مثالهای متعدد از عملکرد سیاست خارجی ایالات متحده در نقاط مختلف جهان تلاش می کند تا ضمن تبیین موضوعات مختلف حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی، به نقد عملکرد دستگاه سیاست خارجی آمریکا بپردازد. کیسلینگ بر این باور است که خشونت گرایی و یکجانبه گرایی آمریکا این کشور را به ابرقدرتی منفور در جهان تبدیل کرده است. اگرچه روانی و رسایی متن و استفاده از مثالهای عملی که اکثرا تجارب نویسنده بوده است کتاب را به منبعی جذاب و قابل استناد برای دانش پژوهان تبدیل کرده است اما رویکرد جانبدارانه نویسنده و ضعف مباحث مفهومی و نظری حوزه دیپلماسی از عمده ترین نقاط ضعف این کتاب به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Review of “Diplomacy Lessons” by John Brady Kiesling

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Agharebparast

چکیده [English]

Abstract
This paper tries to analyze and criticize “Diplomacy Lessons” written by john Brady Kiesling. The book can be considered as a diary of an unsatisfied American Diplomat how resigned after the violent American-led invasion of Iraq.  In fifteen chapters, Kiesling tried to study different aspects of the foreign policy issues, criticizing American foreign policy especially in the Bush terms.  Despite the fact that the writers experiences makes the book a first handed reference for researchers and the clear and narrative style of the writer is an advantage, but his sever devotion to idealism which is widely criticized in theory and practice along with lack of conceptual and theoretical backgrounds can be considered the main disadvantages of this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Diplomacy
  • foreign policy
  • United States
  • Violence
برچیل اسکات، اندرو لینکلتر و دیگران (1392). نظریه های روابط بین الملل، سجاد حیدری فرد، تهران: جهاد دانشگاهی
مارشال دانیل (1382). "چالش های جدید در دیپلماسی دفاعی"، مرتضی بحرانی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، بهار، شماره 34
Akbarzadeh Shahram  and others (2013).  American Democracy Promotion in the Changing Middle East: From Bush to Obama, New York: Routledge.
Barak Gregg, Mahin Ashki (2007). Violence, Conflict, and World Order: Critical Conversations on State Sanctioned Justice, Langham: Rowman & Littlefield .
East Maurice, Justin Robertson (2003). Diplomacy and Developing Nations: Post-Cold War Foreign Policy-Making Structures and Processes, New York: Routledge .
Hixson Walter L. )2008(. The Myth of American Diplomacy: National Identity and U.S. Foreign Policy, New Haven: Yale University Press
Kissinger Henry (2012). Diplomacy, 3rd edition, New York: Simon.
Korwa G. Adar, Nicasius A. (2011). Check Cooperative Diplomacy, Regional Stability and National Interests, Pretoria: Africa Institute of South Africa.