نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای کلام - فلسفه دین از دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کتاب اخلاق علم، چنان‌که از عنوان آن پیداست، کتابی است در حوزة اخلاق علم که پژوهشکدة علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سال 1391 منتشر کرده است. عنوان انگلیسی کتاب The Ethics of Science: An Introduction است. نویسندة کتاب دیوید بی. رسنیک و مترجمان آن مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان‌اند. اخلاق علم، که گونه‌‌ای اخلاق حرفه‌‌ای به‌‌شمار می‌‌رود، درواقع، با زمینه‌‌های گوناگونی چون سیاست، جامعه، اخلاق، دین، و اقتصاد پیوندهایی نزدیک و هم‌‌پوشانی دارد. ولی این حوزه از اخلاق بیش از هرچیز با جامعه‌‌شناسی علم سروکار دارد. در این مقاله، نخست جامعه‌‌شناسی علم را تبیین و توصیف می‌‌کنیم. سپس طرح کلی و چکیده‌‌ای از مطالب کتاب اخلاق علم را ترسیم می‌‌کنیم و درپایان نیز ایرادهای وارد بر کتاب را به‌اختصار و اجمال بررسی می‌‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Book “The Ethics of Science”:The Ethics of Science as a Branch of the Sociology of Science

نویسنده [English]

  • Nawab Moqarrabi

PhD in Islamic Philosophy and Kalam, Islamic Azad University

چکیده [English]

As the title implies, The Ethics of Science: An Introduction, is a book on the science of ethics published by the Research Institute of Science and Religion of the Research Institute for Islamic Culture and Science in 2012. The English title is "The Ethics of Science: An Introduction", written by David B. Resnik and its translators are Mostafa Taghavi and Mahboubeh Morshedian. The ethics of science, which is a type of professional ethics in fact closely overlaps with various fields such as politics, society, ethics, religion, and economics. However, this field of ethics is more related to the sociology of science. In this article, the author first describes and explains the sociology of science, and then outlines a general design and an abstract of the contents of the book, and finally briefly reviews the deficiencies of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Ethics
  • Ethics of Science
  • Sociology of Science
  • Social Practice
  • Contextualization
  • Indigenous Science
Bloor, David. 1983. Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. London: Macmillan.
David, B Resnik, (1998) The Ethics of Science: An Introduction, London, Routledge.
Latour, Bruno, and Steve Woolgar. 1979. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Reprint, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986.
Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Merton, Robert K. [1957] 1973. Priorities in Scientific Discovery. In The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, edited by Norman Storer. Chicago: University of Chicago Press.
Resnik, David B. The Ethics of Science: An Introduction, First Published in 1998, Routledge, New York and London.
Shapin, Steven, and Simon Schaffer. 1985. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Woolgar, Steven. 1988. Science: The Very Idea. London: Ellis Horwood.