نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

طرح ایدۀ اقتصاد مقاومتی ازجانبِ رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش‌های زیادی را از سال 1389 تاکنون برانگیخته و محصولات متعددی درقالب کتاب، مقالات علمی، و سخن‌رانی‌ها انتشار یافته است، سؤال اساسی آن است که نظریه‌پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت هم‌راه بوده است؟ این مقاله، پاسخ سؤال را با تمرکز بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی اثر عادل پیغامی کنکاش کرده ونشان داده است که هنوز زمینه‌های بسیاری وجود دارند که در نظریه‌پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است. ابتدا معرفی و نقد کلی اثر درقالب هریک از فصول کتاب انجام شده است؛ آن‌گاه در نقد موضوعی اثر عناوین هشت‌گانه‌ای، شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم‌پایه‌کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده‌نظام‌های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق‌بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی، و نیز رشد و عدالت موردکنکاش قرار گرفته است. در هریک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشرشدۀ اقتصاد مقاومتی و به‌طور خاص، در کتاب موردبررسی کم‌تر موردتوجه بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Review: The Lessons of Resistance Economy based on the Thought of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Allah Morad Seif

Associate Professor of Economics, Imam Hussein Comprehensive University

چکیده [English]

The idea of a resistance economy, proposed by the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, and his request to explain this idea by academics, has spurred many efforts since 2010, and many products have been published in the form of books, scientific articles, and lectures, but the main question is how far the theory of resistance economy has been successful. This paper examines the answer to the question by focusing on the book "The Lessons of Resistance Economy” by Adel Paygami and has pointed out that there are still many areas that remain vague in the theory of resistance economy. First, the introduction and review of the overall work have been done in the form of each chapter of the book. Then, in criticizing the theme of the work, the eight titles include the definition of a resistance economy, the state and the market, the people based economy, domestic production and national production, sub-systems of the resistance economy, the relative or absolute stability of the economy, economic independence, and growth and justice have been explored. In each of these topics, it has been shown that there are important points that have been less relevant in the publications of resistance economy and in particular in the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • domestic production
  • National Production
  • Global economy
  • Economic Independence
  • growth
  • Justice
بوزان، باری (1390)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راه‌بردی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راه‌بردی.
پایگاه اینترنتی رهبر معظم انقلاب اسلامی:.
پیغامی، عادل (1393)، درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشۀ مقام معظم رهبری، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).
رینجر، رابرت جی (1377)، دولت در آینۀ واقعیت، ترجمۀ حسین حکیم‌زاده جهرمی، تهران: فرزان‌روز.
سیف، اله‌مراد (1395)، اقتصاد مقاومتی، ضرورت‌ها، نقشۀ راه و زمینه‌های اجرا، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
سیف، اله‌مراد (1393)، نقشۀ راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
فریدمن، میلتون و رز فریدمن (1378)، آزادی انتخاب، ترجمۀ حسین حکیم‌زاده جهرمی، تهران: فرزان‌روز.
لیست، فردریک (1370)، نظام ملی اقتصاد سیاسی، ترجمۀ ناصر معتمدی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
نای، ژوزف ساموئل (1390)، آیندۀ قدرت، ترجمۀ رضا مراد صحرایی، تهران: حروفیه.