نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه شهرکرد

چکیده

احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقة آموزش حقوق در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش‌های آموزش و برنامه‌ریزی درسی احساس می‌شود. یکی از راه‌های این آسیب‌شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسۀ سابقه و شیوۀ آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Study of Different Fields of Study in Law: A Comparative Study of Different Fields of Study in Law, in Iran and France

نویسنده [English]

  • Manoochehr Tavassoli Naeeni

Assistant Professor- Head of the Department of Law, Shahr- e Kord University

چکیده [English]

Establishing Iran law schools which were of the same style as law schools in Belgium and France during Qajar dynasty, caused Iran legal system to have a tendency to German- Roman legal traditions in addition to Islamic law. The history of law education in Iran shows that at the moment, Iran legal system is far away from legal systems of the developed countries and has lost its dynamic nature. Thus we are in need of pathology of different fields of study in law in academic centers, regarding different dimensions like resources, teaching methods, and curriculum development. This can be done by comparative study of law education in Iran and other countries. In this article, we try to compare the history of law education and teaching method in Iran and France.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fields of Study in Law
  • Critical study
  • Comparative study
  • Iran
  • France