نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

در راستای ورود به بحث بسیار مهم «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، (لنگرودی، 1372) شایسته بود که مطالب منبایی پیرامون هدف و مبنای حقوق، به‌طور عام، و حقوق اسلامی به‌طور خاص مطرح شود؛ چه، بدون تحقیق در این‌باره که اولاً حقوق چیست و چه تفاوتی با اخلاق و دین دارد، ثانیاً مبنای حقوق و الزام‌آوری قواعد آن، ناشی از چیست، ثالثاً حقوق با هنجارهای خود چه هدف و کارکردی را دنبال می‌کند، طرح بحث «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران» تنها غوطه‌ورشدن در آرا و فتاوای فقهی است، بدون اینکه مشخص باشد در راستای یک نظم اجتماعی معقول که هدف بنیادی سیاست جنایی است، این آرا چه نقش و جایگاهی دارند. به سخن دیگر، خلط مباحث دین، اخلاق و حقوق، با یکدیگر، و عدم طرح مباحث مبنایی و فلسفی پیرامون حقوق و اهداف آن، تعارض‌گویی‌هایی را در کتاب موجب شده است که امکان «تهیه و ارائة چهارچوبی سازگار با منطق علمی» را که نویسنده در پیشگفتار اثر خود ادعای آن را دارد، منتفی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review and Criticism: A Review on: "Crime Policy in Islam and Islamic Republic of Iran"

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Nazari Nejad Kiyashi

Faculty Member of Department of Law, Gilan University

چکیده [English]

Before discussing important issues regarding crime policy in Islam and Islamic Republic of Iran, it is better to introduce the basis and objective of Law in general, and Islamic Law in particular.  In fact, without learning about and researching on important issues in the field, discussing crime policy in Islam and Islamic republic of Iran is no more than just plunging in religious injunctions without identifying their role and functions in achieving the fundamental goal of crime policy which is reasonable social discipline. So, first, it is necessary to determine what law is and how it is different from ethics and religion. Second, what is the necessity of law and why its rules are obligatory; and third, what are the objective and output of law and its norms. Thus, In other words, confusing the concepts of religion, ethics, and law, and not discussing basic and philosophical issues concerning law and its objectives have caused contradictions in the book which questions the possibility of “developing and presenting a framework compatible with scientific logic” claimed by the writer in the preface of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rule of Law
  • Basis of Law
  • Output of Law
  • Social Discipline
  • Sovereignty