نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی دانشکدۀ موسیقی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی را نشر مرکز در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده است. مؤلف کتاب کوشیده است تا در هشت فصل مجزا از تمامی جوانب به موضوع ملودی بپردازد. متن اثر دارای نثری روان و قابل‌فهم است و طرح جلد کتاب نیز مزین و بی‌پیرایه است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب می‌توان به رویکرد موسیقی‌شناسانۀ‌ مؤلف در پرداختن به موضوع، استفاده از منابع متعدد و متنوع، تعدد نمونه‌ها و تصاویر مرتبط با متن، و ارائۀ جمع‌بندی و چکیده در پایان هر مبحث اشاره کرد. باتوجه‌به مباحث طرح‌شده در فصل‌ها و روند آموزشی و تحلیلیِ ارائه‌شده، عنوان مناسبی برای کتاب انتخاب نشده ‌است. هم‌چنین به‌طور کلی، فصل‌های اول، سوم، و ششم کتاب را که عمدۀ مطالب آن‌ها در دیگر کتاب‌ها با انسجام بیش‌تری طرح شده‌اند نمی‌توان از امتیازات این کتاب به‌حساب آورد. درمقابل، زاویۀ نگاهی که نویسنده در فصل‌های دوم و هشتم ارائه می‌کند مباحث ویژه‌ و سودمندی دربارۀ ملودی است که در کتاب‌های فارسی‌زبانِ دیگر به آن‌ها پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing and Criticizing the Book of Basics of Melody Creation in Composition

نویسنده [English]

  • Ehsan Zabihifar

Instructor, Faculty of Music, Tehran University of Art

چکیده [English]

The Basics of Melody Creation in Composition was published by Markaz publication in 2016. The author of the book attempts to address the subjects of melody in 8 separate chapters. The text is smooth and easy to understand and the book cover design is adorned and unobtrusive. The author's musicologists' approach to address the subject, the use of multiple and varied sources, the multiplicity of text-related examples and illustrations, and the abstract and conclusion presentation at the end of each topic were among the most important features of this book. Considering the topics discussed in the chapters and the educational and analytical process presented, a suitable title was not selected for the book. Also, in general, the first, third, and sixth chapters of the book, the main content of which are more coherently raised in other books, cannot be considered a point in this book. In contrast, the perspective raised by the author in Chapters 2 and 8 is a special and useful discussion about the melody that has not been addressed in other Persian-language books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composition
  • Music
  • Creation
  • criticism
  • Basics
  • form
  • Musicology
آرمند، محمد (1384)، «ملاحظاتی در نگارش متون درسی»، سخن سمت، ش 14.
آزاده‌فر، محمدرضا (1395)، مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی، تهران: نشر مرکز.
اسپاسبین، ایگور ولادیمیروویچ (1388)، فرم موسیقی، ترجمۀ مسعود ابراهیمی، تهران: نشر هم‌آواز.
باس، جولیو (1373)، ملودی و شیوۀ ساختن آن، ترجمۀ مرتضی حنانه، تهران: انتشارات چنگ.
شونبرگ، آرنولد (1378)، اصول آهنگ‌سازی، ترجمۀ نسرین عبدالله‌زاده اسماعیلی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
شوشتری، مرتضی (۱۳۸۹)، «مناظره در ادب فارسی»، ماه‌نامۀ کیهان فرهنگی، ش ۲۹۰- ۲۹۱.
کمال پورتراب، مصطفی (1386)، مبانی آهنگ‌سازی، ج 1، تهران: چشمه.
مِسنِر، یوگنی اوسیپوویچ (1393)، مبانی آهنگ‌سازی، ترجمۀ مسعود ابراهیمی، تهران: نشر هم‌آواز.
هوارد، جان (1382)، آموزش آهنگ‌سازی، ترجمۀ هوشنگ کامکار، تهران: انتشارات افکار.
Azadehfar, Mohammad Reza (2011), Rhythmic Structure in Irianian Music, Tehran: Tehran University of Arts.
Caplin, William E.(1998), Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven, New York: Oxford University Press.
Dunstan, Ralf (1910), The Composer's Handbook: A Guide to the Principles of Musical Composition, London: J. Curwen & sons ltd.
Yust, Jason (2019), “Renewing Set Theory”, Journal of Music Theory, Yale University, Vol. 60(2).