نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی (مربی)، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، گروه ارتباط تصویری (کارشناس‌ ارشد انیمیشن)

2 مدرس مدعو دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ هنرهای تجسمی (کارشناس‌ارشد انیمیشن)

چکیده

انیمیشن رسانه و هنری ترکیبی است که از عناصر بیانی سایر هنرها استفاده می‌‌کند. این ویژگی، علاوه‌بر امکان خلق جهانی فانتزی، جذابیت‌‌های ویژه‌‌ای دارد که می‌‌تواند تمامی گروه‌‌های سنی را مخاطب قرار دهد. به همین دلیل، ضرورت انتشار متون علمی و آموزشی و انطباق آن‌ها با آخرین یافته‌‌ها، با‌توجه‌به پیشرفت روز‌‌افزون شیوه‌‌های تولید، اهمیت این کنکاش را مضاعف می‌‌کند. بررسی عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن ضروری، مفید، و ارزش‌مند است. این اثر در بین معدود آثار موجود، با وجود اشکالاتی، از منابع کمک‌آموزشی فارسی برای دانشجویان و علاقه‌مندان انیمیشن به‌شمار می‌‌آید. اگرچه با مطالعة ‌‌پیکربندی مباحث و محتوای کتاب می‌‌توان به مواردی اشاره کرد که اصلاح آن در پیش‌برد اهداف و تقویت مطالب مؤثر است. مواردی نظیر فقدان وحدت سبک در ساختار مطالب، وضوح‌نداشتن ارائة ‌‌مطالب برای مخاطب خاص یا عام، توجه ناکافی به تأثیر دستاوردهای معاصر‌‌، نیاز به تصاویر مناسب برای تکمیل و تبیین مباحث، و نبود ارتباط مناسب بین برخی تصاویر ارائه‌شده با متن آن را در ابعاد گوناگون نقدپذیر کرده است. این ﻣﻘﺎﻟﻪ، پس از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻜﺎت شکلی، درون‌ﻣﺎﻳﻪ‌‌ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای کتاب را تحلیل و بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Book Review of Charming Elements in Animation Cinema

نویسندگان [English]

  • Hamid Sadeghian 1
  • , Gity Nooreddinnejad 2

1 * Faculty Member of Isfahan University of Art, Faculty of Visual Arts, Graphic Department (MA in Animation)

2 Visiting Lecturer at Isfahan Art University (MA in Animation)

چکیده [English]

Media and artistic animation is a combination of other elements of the arts. This feature, in addition to the possibility of creating a fantasy universe, has a special charm that can address all age groups. In this regard, the necessity of publishing scientific and educational texts and adapting them to the latest findings, in view of the ever-increasing development of production methods, doubles the importance of this investigation. In this regard, the issue of the elements of attractiveness in the animation cinema is necessary, useful, and valuable. Despite its drawbacks, this work is one of the sources of Farsi help for students and animation enthusiasts. However, by studying the configuration of the topics and the content of the book, it can be noted that the correction is effective in advancing the goals and strengthening the content. These include lack of light unity in the structure of the content, lack of clarity in the presentation of the content for a particular or general audience, lack of attention to the impact of contemporary achievements, the need for appropriate images for the completion and explanation of the topics and the lack of proper communication between some The images presented with the text have been criticized in various ways. This paper, after introducing some points, reviews the content of the book and analyzes the contents of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements of Charm
  • Art
  • Cinema
  • Animation
  • Film
  • Picture
ایراندوست، محمدهادی (1390)، عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن، تهران: سورة مهر.
کوپال، عطاالله و شیوا وزیری (1387)، «تحولات نوین در زیبایی‌شناسی تصویر متحرک»، باغ نظر، س‌ 5، ش 10.
صادقیان، حمید (1395)، طراحی گرافیک متحرک، تهران: فاطمی.
فرنیس، مارین (1383)، هنر در حرکت (زیبایی‌شناسی انیمیشن)، ترجمة سارا سعیدان و شهرزاد اکرمی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
صفورا، محمدعلی، کامران افشار مهاجر، و فاطمه حسینی شکیب (1393)، «بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی و ارائة الگوی تحلیل متن»، هنرهای زیباـ هنرهای نمایشی و موسیقی، ش 19.
سالیوان، کارن، گری شومر، و کیت الکساندر (1390)، ایده‌هایی برای انیمیشن کوتاه، ترجمة تورج سلحشور، تهران: آبان.
بکرمن، هوارد (1390)، همه‌چیز دربارة انیمیشن، ترجمة مریم کشکولی‌نیا و فرناز خوشبخت، تهران: سورة مهر و حوزة هنری.
بندازی، جیان آلبرتو (1385)، یک‌صدسال سینمای انیمیشن، ترجمة سعید توکلیان، تهران: دانشکدة صدا و سیما.
صالحی، سودابه (1394)، «روش‌شناسی‌های تحقیق بصری: خوانش تصویر»، نقد کتاب، س 2، ش 5.
 
Wells, Paul (2007), ScriptWriting, N. Developing and Creating Text for a Play, film or Broadcast, United King: AVA Publishing.
Holm, G. (2008), “Visual Research Methods: Where are We and Where are We Going?”,  in: Handbook of Emergent Methods, S. N. Hesse-Biber and P. Leavy (eds.), New York: Guilford Press.