نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس و پژوهش‌گر علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

2 استادیار دانشکدۀ ارتباطات، دانشگاه صدا و سیما،

چکیده

این مقاله به‌دنبال معرفی، نقد، و ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب سواد روایت اثر اچ. پورتر ابوت است. برای این منظور، ابتدا در مقدمه تعریفی از روایت و روایت‌‌شناسی، شرح مختصری از تاریخ روایت، و چرایی انتخاب این کتاب برای نقد و ارزیابی ارائه می‌‌شود. درادامه، از دو منظر اصلی شکلی و محتوایی نقد و ارزیابی کتاب انجام می‌‌شود. در ارزیابی شکلی، روانی قلم نویسنده، شیوایی ترجمۀ آن، شکل ظاهری کتاب، ویراستاری، و متغیرهایی از این‌ دست بررسی می‌‌شود. هم‌چنین در ارزیابی محتوایی کتاب، روش نویسنده در نگارش، پیوندهای فکری نویسنده با رویکردهای مختلف نظری و نقاط قوت و ضعف موضوعات و مباحث طرح‌شده در کتاب مدنظر قرار می‌‌گیرد. کتاب سواد روایت با قلمی روان و ترجمه‌‌ای مناسب، با استفاده از روشی استقرایی و به‌تأثیراز سنت‌‌های مشخص ساختارگرایی و پساساختارگرایی، اثری ارزش‌مند در حوزۀ روایت‌‌شناسی است. این کتاب می‌‌تواند نقش مؤثری در شکل‌‌دهی چهارچوب‌‌های تحلیل روایی در جامعۀ علمی کشور داشته باشد. هم‌چنین، این اثر می‌تواند مسئلۀ روایت را از سطح نخبگان جامعه به سطح مخاطبان عام بکشاند و دغدغۀ روایت و روایت‌‌شناسی را همه‌‌گیر سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narratology in the Middle of Structuralism and Post-Structuralism: Introduction and Analysis of the Book Savad-e Revayat

نویسندگان [English]

  • Mohsen Goudarzi 1
  • Mohsen Shakerinejad 2

1 * Lecturer and Researcher of Communication Science and Media Studies, PhD in Communication Science from Allameh Tabataba’i University

2 .Assistant Professor, Faculty of Communications, Iran Broadcasting University,

چکیده [English]

This paper introduces the book Savad-e Revayat and analyzes it based on form and content. First of all, the definition of narration and narratology, a brief review of narration history, and the reason for selecting this book for analysis have been presented in the introduction. Reviewing the history of narration will be helpful for understanding the importance and reasoning of analyzing this book. After that, in the form analysis, the eloquence of the book, Persian translation quality, book’s appearance, editing and other formal characters have been analyzed. Also, in the content analysis, the author’s method in theoretical arguments, different theoretical frameworks of the book, and the strengths and weaknesses of the content have been investigated. Savad-e Revayat has good suitable writing and translation. The book has been used the inductive method and both structuralism and poststructuralism frameworks. Therefore, Savad-e Revayat is worthy and valuable in the field of narratology. This book should play significant role in narration analysis in Iranian academia. Furthermore, Savad-e Revayat could transfer the matters of narration and narratology from elites to the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Savad-e Revayat
  • Narratology
  • Structuralism
  • Poststructuralism
  • inductive method
ابوت، اچ. پورتر (1397)، سواد روایت، ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیما مهدی‌‌زادۀ اشرفی، تهران: اطراف.
احمدی، بابک (1380)، ساختار و تأویل متن، تهران: نشر مرکز.
اوحدی، مسعود (1388)، روایت‌‌شناسی فیلم؛ بررسی و تحلیل ساختار روایت در سینما و تلویزیون، رسالۀ دکتری، تهران: دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر.
بارت، رولان (1387)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌‌ها، ترجمۀ محمد راغب، تهران: فرهنگ صبا.
بارت، رولان، تزوتان تودوروف، و جرالد پرینس (1394)، درآمدی به روایت‌‌شناسی، ترجمۀ هوشنگ رهنما، تهران: هرمس.
بُژه، دیوید ام. (1388)، تحلیل روایت و پیشاروایت؛ روش‌‌های روایی در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ حسن محدثی، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌‌ها.
بی‌‌نیاز، فتح‌‌الله (1387)، درآمدی بر داستان‌‌نویسی و روایت‌‌شناسی؛ با اشاره‌‌ای موجز به آسیب‌‌شناسی رمان و داستان کوتاه ایران، تهران: افراز.
تولان، مایکل (1393)، روایت‌‌شناسی؛ درآمدی زبان‌‌شناختی ‌ـ انتقادی، ترجمۀ سیده‌فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.
حقیقت، سیدصادق (1386)، «از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی»، روش‌‌شناسی علوم انسانی، س 13، ش 51.
ریکور، پل (1384)، زمان و حکایت، ج 1، ترجمۀ مهشید نونهالی، تهران: گام نو.
گودرزی، عباس (1391)، «پساساختارگرایی: ره‌یافتی نو در نظریه و نقد ادبی معاصر»، عرفانیات در ادب فارسی، س 3، ش 12.
مکاریک، ایرناریما (1383)، دانش‌نامۀ نظریه‌‌های ادبی معاصر، ترجمۀ مهاجر و نبوی، تهران: آگاه.
مک‌کوئیلان، مارتین (1388)، گزیدۀ مقالات روایت، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.
وبستر، راجر (1382)، پیش‌‌درآمدی بر مطالعۀ نظریۀ ادبی، ترجمۀ الهه دهنوی، تهران: سپیدۀ سحر.
یان، مانفرد (1397)، روایت‌‌شناسی: مبانی نظریۀ روایت، ترجمۀ محمد راغب، تهران: ققنوس.
 
Feeney, A. and E. Heit (eds.) (2007), Inductive Reasoning: Experimental, Developmental, and Computational Approaches, Cambridge: University Press.