نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مطالعات فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کتاب انواع شعر فرانسه، اثر شهناز شاهین و مهوش قویمی، را سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) در سال ۱۳۷۹ به‌چاپ رسانده و در سال ۱۳۸۳ موردبازبینی و ویرایش قرار گرفته است. این کتاب که با مخاطب دانشگاهی و به‌منظور تدریس در دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه طراحی شده‌ است، باوجود برخورداری از نگارشی واضح و گویا، کاستی‌هایی نیز دارد. هدف این نوشته بررسی نگارش و نحوۀ‌ ارائۀ مطالب این کتاب بوده است و در آن به برخی از کاستی‌‌ها اشاره می‌شود که عمدتاً به نوع ترتیب‌بندی مطالب در درون فصل‌های کتاب، نظام ارجاع‌دهی به آثار استفاده‌شده و مثال‌‌های ارائه‌شده از نقطه‌نظر ساختاری و محتوایی، به تأکید بیش از اندازه بر صورت شعری فرانسه، و عدم معرفی جامع شعرای فرانسوی و آثار تأثیرگذار آنان مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of French Versification and Poetic Genres

نویسنده [English]

  • Hadi Dolatabadi

Assistant Professor of French Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Criticism of books and authors’ works is aimed at creating dynamics in the academic, literary, and academic circles and can, if neutral and constructive, lead to progress, dialogue between experts, and improved efficiency. In the field of academic books, this can also lead to deficiencies and complete writing of works. The Book of French Poetry by the Honorable Shahnaz Shahin and Mahvash Ghavimi, published by the University Academic Press, has been published in 2000 and has been reviewed and edited in 2004. Designed with an academic audience to teach undergraduate and postgraduate courses in French literature, the book has some drawbacks, despite its clear writing. The purpose of this paper is to examine the writing and presentation of this book’s material and to address some of the shortcomings, mainly in the form of the arrangement of contents within the book’s chapters, the citation system, and the examples presented from a formal point of view. The content commentary refers to the overemphasis on French poetic form and the lack of a comprehensive introduction of French poets and their influential works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • French poetry
  • French literature
  • Mahvash Ghavimi
  • Shahnaz Shahin
Bergeron, Réal. and Raphaël Riente (2007), “Enseigner la poésie”, Québec français, no. 147.
Boileau, Nicolas (1872), Art Poétique, Paris: Imprimerie Générale.
Labonté, René (1980), “Méthodes d'Initiation à la Poésie pour Jeunes Adultes”, The French Review, vol. 53, no. 5.
Moore, Will Grayburn (1964), “Poésie de Molière”, in: Cahiers de l'Association Internationale des Études Françaises, no. 16.
Peureux, Guillaume (2013), “Malherbe et le Commentaire de Poésie au XVIIe Siècle. Commenter et Reécrire”, Dix-septième Siècle, vol. 260, no. 3.
Reynaud-Paligot, Carole (2007), “La Poésie Surréaliste entre Révolte et Révolution”, Revue Française d'Histoire des Idées Politiques, vol. 26, no. 2.
Rousselot, Jean (1996), Histoire de la Poésie Française, Paris: Presses Universitaires de France.
Shahin, Shahnaz and Mahvash Ghavimi (2000), Versification française et Genres Poétiques, Téhéran: SAMT.
Vaillant, Alain (2008), “Le Lyrisme du Vers Syllabique: de Lamartine à Mallarmé”, Romantisme, vol. 140, no. 2.
Verlaine, Paul (1884), Jadis et Naguère, Paris: Léon vanier.
Viala, Alain (2014), Le Moyen Âge et la Renaissance, Paris: Presses Universitaires de France.