نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه حقوق، فقه و حقوق دانشگاه تهران و حوزۀ علمیۀ قم

چکیده

ابهام و اجمال قانون دربارۀ تابعیت فرزندان مادران ایرانی ازیک‌سو و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی ازسوی‌دیگر قانون‌گذار را به تصویب ماده‌واحده‌ای در سال 1385 کشاند، اما ابهام‌های مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده‌واحده سبب شد که قانون‌گذار با تصویب ماده‌واحدۀ جدیدی در سال 1398 ماده‌واحدۀ سابق را نسخ کند. نگارنده در این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی «انتقادی ــ اصلاحی» ماده‌واحدۀ جدید نقاط قوّت و ضعف آن را بنمایاند و به‌ویژه ناسازگاری آن را با اصل چهل‌ویکم قانون اساسی تبیین کند و درپایان، به‌دلایلی چند، ازجمله توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت و سازگاری بیش‌تر با اصل چهل‌ویکم قانون اساسی پیش‌نهاد کند که نَسَب مادری نیز، هم‌چون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reconsidering the “Critical-Corrective” Article of the Single Article Approved in September 2017 on “Iranian Citizenship of Children Born to Iranian Women Married to Non-Iranian Men”

نویسنده [English]

  • Mostafa Daneshpajooh

Associate Professor, Research Institute of Hawzah and University, Department of Law, University of Tehran and the Centre for Islamic Seminaries of Qom

چکیده [English]

The ambiguity and conciseness of the law on the citizenship of the children of Iranian mothers, on the one hand, and some dense social problems for the children of Iranian women married to Iraqi nationals and increasingly Afghan migrants, on the other hand, led the legislator to pass a single article in 2006. However, the conceptual ambiguities and implementation problems of this single article caused the legislator to repeal the previous single article by approving a new article in 1398.This article is an attempt to illustrate the article’s strengths and weaknesses by reconsidering the “critical-corrective” nature of the new single article, and especially to explain its incompatibility with the forty-first principle of the constitution; it is finally suggested that due to the truth and nature of citizenship and more compatibility with Article 41 of the Constitution, maternal lineage, like paternal lineage, secure the Iranian citizenship to the child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Original Citizenship
  • Acquired Citizenship
  • Blood System
  • Paternal Lineage
  • Maternal Lineage
آل‌کجباف، سیدحسین (1393)، تابعیت در ایران و سایر کشورها، تهران: جنگل.
ابراهیمی، سیدنصرالله (1386)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: سمت.
ارفع‌نیا، بهشید (1369)، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 1، تهران: آگاه.
انصاری، محمدباقر (1396)، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ج 4، تهران: خرسندی.
حقیقت‌طلب، پیمان (1397)، «فقط ایران و شش کشور دیگر راه خود را می‌روند»، مجلۀ زنان امروز، ش 32.
خاکپور، علی‌اکبر (1397)، قوانین تابعیت در اسناد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران، تهران: اندیشۀ کتاب ایرانیان.
خاکپور، مجید (1397)، «بنویسید به ما خون جگر هم بدهند»، مجلۀ زنان امروز، ش 32.
دانش‌پژوه، مصطفی (1381)، اسلام و حقوق بینالملل خصوصی، تهران: وزارت امور خارجه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دانش‌پژوه، مصطفی (1397)، «تابعیت و جنسیت»، مجلۀ مطالعات فقهی ــ حقوق زن و خانواده، س 1، ش 1.
دانش‌پژوه، مصطفی (1391)، قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل.
زمانی درمزاری، محمدرضا (1 تیر 1398)، «تابعیت دوگانه یا بی‌تابعیتی فرزندان مادران ایرانی، از رؤیا تا واقعیت»، خبر آنلاین.
شریعت‌باقری، محمدجواد (1395)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
شیخ‌الاسلامی، سیدمحسن (1384)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: گنج دانش.
شیروی، عبدالحسین (1398)، مقدمۀ علم حقوق، تهران: میزان.
صدر، شادی (1386)، «مطالبۀ تابعیت مادری»، مجلۀ گفتگو، ش 50.
عامری، جواد (1362)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: آگاه.
عزیزی، ستار و بیژن حاجی‌عزیزی (1390)، تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
علیلو، کریم (1397)، «ما دیده نمی‌شویم»، مجلۀ زنان امروز، ش 32.
غائب، فریده (1397)، «زنان بی‌هویت، فرزندان بی‌نام و نشان: گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوق‌دان»، مجلۀ زنان امروز، ش 32.
قافی، حسین و سعید شریعتی (1385)، اصول فقه کاربردی، ج 1، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
قربان‌نیا، ناصر (1387)، «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، نامۀ مفید یا حقوق تطبیقی، ش 70.
کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفۀ حقوق، ج 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1379)، کلیات حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
مدنی، سیدجلال‌الدین (1378)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: پایدار.
موسوی، سمیه (1397)، «از این‌جا مانده و از آن‌جا رانده»، مجلۀ زنان امروز، ش 32.
میرزاده، احسان (1397)، «خیلی دور، خیلی نزدیک»، مجلۀ زنان امروز، ش 32.
نائینی، احمدرضا (1386)، مشروح مذاکرات قانون مدنی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
نصیری، محمد (1372)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: آگاه.