نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت سازمان‌های دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دانش حقوق موظف است تا با بررسی شرایط بومی هر کشور، اقدام به طراحی روابط سازمان‌های دولتی با یکدیگر و با مردم نماید تا بهترین شرایط برای پیشرفت و شکوفایی هر تمدن حاصل شود. کتاب حقوق اداری، اثر دکتر بیژن عباسی از آخرین کتاب‌های تالیف شده در این زمینه است که در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهشگران و علاقمندان این رشته تبیین نماید. در این مقاله با مطالعه، بررسی و نقد منصفانه این اثر سعی داشتیم که نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کرده و در راستای بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به‌نظر می‌رسد این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ‌یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به‌صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به‌خصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط می‌تواند دروازه‌ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book of Administrative Law

نویسندگان [English]

  • Ghazale Taheri Attar 1
  • MohammadAli HasaniNik 2

1 Assistant Professor, Department of Government Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

2 M.Sc of Public Organization Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The science of law is bound to examine the state of affairs of each country and to design the relations of government agencies with one another and with the people, in order to achieve the best conditions for the prosperity and improvement of any civilization. The Book of Administrative Law is the work of Bijan Abbasi, one of the last authors in this field that tries to explain the basics of administrative law knowledge to researchers and practitioners in the six chapters. In this article, through a fair study, review and critique of this work, we sought to identify its strengths and weaknesses and to help improve the state of administrative law knowledge and consequently improve the administrative structure of the country. This book seems to have been written for the general public, as it has not been deeply embedded in any of the dimensions, theoretical foundations, administrative structures of the Islamic Republic, and the administrative structures of the Islamic Republic in comparison with other leading countries in administrative law, and especially for law students. It is not useful and can only be a gateway to knowledge of administrative law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • administrative law
  • Organization
  • Administration
  • Bijan Abbasi
  • Government
قرآن کریم؛ تهران: انتشارات اسوه، وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه (چاپ 1365).
عباسی، بیژن (1395). حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر.
انصاری، ولی‌ا... (1374).کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، تهران: نشر میزان.
دانایی‌فرد، حسن (1392). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
هداوند، مهدی (1387). «نظارت قضایی: تحلیلی مفهومی تحولات اساسی (طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقاء نظارت قضایی)، دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره نهم، تابستان 1387، تهران.
افشار مهاجر، کامران (1388). «درآمدی بر طراحی کتاب درسی به عنوان یک رسانه موثر آموزشی»، ماهنامه کتاب ماه هنر، شماره 132، شهریور 1388، تهران، خانه کتاب.
نوروززاده، رضا؛ رضایی، ندا (1388). «پیش بایستها و الزامات کتاب درسی دانشگاهی»، دو فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، شماره 23، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
ملکی، حسین (1385). «مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی»، سخن سمت، شماره 17، تابستان 1385، تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری.