نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان انگلیسی، مرکز زبان، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

10.30465/crtls.2020.28836.1674

چکیده

در این مقاله، پژوهشگر بر آن است که نشان دهد رمان دل تاریکی (۱۸۹۹) اثر جوزف کنراد، یک متن استعماری است و تاییدگر ایدئولوژی و سیاست استعمارگری اروپایی، به خصوص بریتانیای عصر ویکتوریا، می­باشد. در این راستا، با استفاده از تحلیل بینامتنی تاریخ­باوری نوین و دیدگاه­های نقادانه­ی منتقدان نامی مطالعات پسااستعماری، پژوهشگر می­کوشد تا گفتمان نژادپرستی متن را مشخص کند، و بدین ترتیب نشان دهد که رمان کنراد در حقیقت بخشی از نظام استعمارگری اروپایی است که با واژگون­نمایی و فرومایه­انگاری آفریقا و بومیان، تصویری ترسناک و ناخوشایند از سرزمین و مردمان غیراروپایی ترسیم کرده است تا بر لزوم سلطه­ی استعماری آفریقا تاکید کند.     

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Discourses of Racism and Colonialism in Joseph Conrad’s Novella Heart of Darkness

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Mozaheb

Assistant Professor, Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Joseph Conrad’s novella Heart of Darkness (1899) is one of the most important literary writings in English literature. Due to its main theme of colonial issues in the African country Congo, the work has given rise to various debates and opinions to date. Some believe that Conrad’s text bears anti-colonialist discourse, whereas others stand against it. In this study, the researcher argues that Conrad’s Heart of Darkness is a colonial text which confirms the ideology and policy of European colonialism, especially the British one. In this regard, by using new historicist intertextual reading and critical views of eminent post-colonial critics, the researcher attempts to determine and examine the novella’s racist discourse in order to draw the conclusion that Conrad’s text is part of the European colonialist system. By misrepresenting and marginalizing Africa and its natives, Conrad has created a terrifying and unpleasant image of non-European lands and peoples to acknowledge the necessity of their colonization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joseph Conrad
  • Heart of Darkness
  • imperialism
  • Colonial Discourse
  • Racism