نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی یکی از منابعی است که برای درس «تاریخ زبان فارسی» از درس‌های رشته زبان و ادبیات فارسی نوشته شده است. برای این هدف، کتاب تاریخ تحلیلی زبان فارسی، تألیف حمیرا زمردی، انتخاب شده است. آیا مؤلف در هدف خود که آشنا کردن دانشجویان با تاریخ زبان فارسی است موفق بوده است؟ نویسندۀ مقالۀ حاضر به بررسی این کتاب و سنجش مطالب آن با استفاده از برخی دیگر از کتاب‌های این حوزه پرداخته است. در این بررسی ایرادات چندی به نظر رسیده است که می‌توان آنها را چنین برشمرد: اشکالات فراوانی در نگارش و نیز برخی ایرادات چاپی در این کتاب مشهود است، برخی از اطلاعات تاریخی درج‌شده در کتاب اشتباه است، این کتاب به دلیل کمبود اطلاعات موجب شکل‌گیری فهمی ناقص در خواننده می‌شود، و منابع مناسب و کافی در تألیف این کتاب استفاده نشده است و بخشهای مختلف این کتاب، برگرفته از تحقیقات پیشینیان است و نویسندۀ آن نقش چندانی در یافتن مطالبی که به نام خود آورده است نداشته است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Analytical History of Persian Language"

نویسنده [English]

  • ahmad behnami

Academy of persian language and literature

چکیده [English]

"The Analytical History of Persian Language", written by Homeira Zomordi, has been written for one of the courses in Persian language and literature. Has the author been successful in her goal of introducing students to the history of the Persian language? The author of this article has reviewed this book. In this study, there are several shortcomings that can be enumerated as follows: many errors which can be seen in writing and some typographical errors, some of the historical information listed in the book is incorrect, lack of information which causes an incomplete understanding on the part of the reader, adequate sources have not been used in the writing of this book, the various sections of this book are taken from the research of the predecessors, and the author has not played much of a role in finding what he mentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Persian language
  • Persian language
  • Middle Persian
  • Dari
  • Ancient Persian
  • Avestan
ابوالقاسمی، محسن (1373) تاریخ مختصر زبان فارسی، تهران، بنیاد اندیشۀ اسلامی.
خانلری، پرویز (1365) تاریخ زبان فارسی، تهران، نشر نو، چاپ اولِ تجدیدنظرشده.
زمردی، حمیرا (1390) تاریخ تحلیلی زبان فارسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
_________ (1393) تاریخ تحلیلی زبان فارسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
صادقی، علی‌اشرف (1357) تکوین زبان فارسی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد ایران.
فردوسی، ابوالقاسم (1369) شاهنامه فردوسی چاپ عکسی از روی نسخه کتابخانه ملی فلورانس مورخ ۶۱۴ هـ.ق، با مقدمۀ علی رواقی، تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و بنیاد دائرةالمعارف اسلامی.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1385) دستور خط فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ پنجم.
همایی، جلال‌الدین (1389) فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، اهورا.