نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

کتاب روشنفکران ­و ­سیاست نوشته مارک ­لیلا، به بررسی رابطۀ سیاست­ و­ روشنفکران می­پردازد. این کتاب بیش از هر چیز، مدعی­ آن ­است که در عصر فروکش­کردن فراروایت­های کلان، عصر روشنفکران نیز به سر آمده ­است و روشنفکران مانند سابق نمی­توانند طلایه­دار تغییرات گسترده ­باشند. لیلا مدعی­است عامل­اصلی شکل­گیری نظام­های توتالیتر، جنگ­های خانمان­سوز در غرب و حتی سیاسی­کردن فلسفه به خیانت روشنفکران باز می­گردد. روشنفکرانی که به باور لیلا، آرمان­های بزرگی در سر داشتند، ولی هیچ­کدام به نتیجۀ مطلوبی نرسیدند. آنها بیش از هرچیز تحت تأثیر جنبه­های پنهان زندگی ­شخصی خودشان بودند و این مسأله بر اندیشه آنان تأثیر زیادی گذاشت و باعث­ شد تا فلسفه و سیاست­عملی را درهم آمیزند. روشنفکرانی که لیلا انگشت ­اتهام توتالیتری­ بودن را به سمت آنان نشانه می­رود: هایدگر، آرنت، یاسپرس،کوژو، بنیامین، فوکو و دریدا هستند. از نقاط قوت­ اثر، توجه به زمینه­گرایی و از نقاط­ ضعف ­اساسی آن، نقد اخلاقی اندیشمندان به­جای نقد آراء آنان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Betrayal of the Intellectuals A Critical Review on the Book "Intellectuals and Politics"

نویسندگان [English]

  • Farzad Azarkamand 1
  • Alireza Samiei Esfahani 2

1 PhD Student of Political Science, University of Yasuj, Yasuj, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, University of Yasuj, Yasuj, Iran

چکیده [English]

The book "Intellectuals and Politics" by Mark L. deals with the relationship between politics and intellectuals. More than anything, this book claims that in the subside era of grand metanarrative, enlightenment has ended, and intellectuals cannot be pioneers in changes such as in the past. Layla claims that the leading causes of the rise of totalitarian regimes, ruinous wars in the west, and philosophy politicization is the intellectuals' betrayal. Intellectuals who had great aspirations, but did not reach the desired results. They were mostly involved in hidden aspects of their life, which influenced their thinking and led to the combination of philosophy and practical politics. Thinkers whom Layla accuses are Heidegger, Arendt, Kojève, Benjamin, Foucault, and Derrida. The strength of the book is contextualism, and the weakness is the ethical critique of thinkers rather than a critique of their works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual
  • Policy
  • Totalitarianism
  • Philosophy
اسمارت، ب. (1385). میشل­فوکو، ترجمۀ لیلا جوافشانی و حسن­چاوشیان، تهران: اختران.
اشمیت، ک. a(1392). مفهوم امر سیاسی، ترجمۀ سهیل­صفاری، تهران: نگاه­معاصر.
اشمیت، ک. b(1392). مفهوم امر سیاسی، ترجمه صالح­نجفی در گزیده مقالات قانون­وخشونت، جورجو آگامبن و دیگران، گزینش و ویرایش؛ مراد فرهادپور و همکاران، تهران: فرهنگ­صبا.
آرنت، ه. (1394). هانا آرنت؛ آخرین مصاحبه­ها و دیگر گفت­وگوها، ترجمۀ هوشنگ­جیرانی، تهران: ققنوس.
برودرسن، م. (1391). والتر بنیامین: زندگی، آثار و خاطرات، ترجمه کورش بیت سرکیس، تهران: ماهی.
بنیامین، و. (1366). نشانه­ای به رهایی: مجموعه مقالاتی از بنیامین، ترجمه بابک­احمدی، تهران: تندر.
بنیامین، و. (1375).تزهایی در باب فلسفۀ­تاریخ، ترجمۀ مراد فرهادپور، ارغنون، شماره 11و12، صص 328-317.
بنیامین، و. (1390)؛ فرهنگ قصه­گویان و فرهنگ صنعت­گران، در جامعه­شناسی انتقادی، ترجمۀ حسن­چاوشیان، تهران: کتاب آمه.
بنیامین، و. (1382)، تجربه در والتر بنیامین،نوشته روبرت اشتاین، ترجمه مجید مددی، تهران، اختران.
بنیامین، و. (1385). عکاسی: خبرهای تازه­ای از گل­ها، ترجمۀ سیدمهدی مقیم­نژاد، هنر و معماری: تندیس، دی ماه، شماره 90، صص15-14.
بنیامین، و. (1395). دهلیزهای رستگاری؛ مقالات معرفت­شناختی، ترجمه صابر دشت­آرا، تهران: چشمه.
بنیامین، والتر ب(1377)؛ اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی، ترجمۀ امید نیک­فرجام، فارابی، شماره 31، صص225-210.
دریدا، ژ. (1384). جهان­وطنی و بخشایش، ترجمه امیرهوشنگ افتخاری­راد، تهران: گام­نو.
دریدا، ژ. (1385). دیکانستراکشن و پراگماتیسم: حرف­هایی درباره  واسازی و عمل­گرایی، ترجمه شیوا رویگران، تهران: گام­نو.
دریدا، ژ. (1388). مواضع، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
دریدا، ژ. (1390). دربارۀ­روح، هایدگر و این­مسأله، ترجمۀ ایرج­قانونی، تهران: ثالث.
رورتی،ر.(1393).اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح­نو.
سعید. ا. (1394). نقش­روشنفکر، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهران: نی.
فوکو، م. (1392).تولد پزشکی­بالینی، ترجمه فاطمه­ولیانی، تهران:ماهی.
فوکو، م. (1393).اراده معطوف به دانستن، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهان­دیده، تهران: نی.
فوکو، م. (1383). تاریخ­جنون، ترجمه فاطمه­ولیانی، تهران: هرمس.
فوکو، م. (1391). ایران: روح یک جهان بی­روح، ترجمه نیکو سرخوش و افشین­جهان­دیده، تهران: نی.
گیل، ه. کول. ا. (1378). والتر بنیامین؛ قدم­اول، ترجمۀ علی­معظمی­جهرمی، تهران: شیرازه.
لیلا، م. (1390). ژاک­دریدا در وادی­سیاست در فلسفه­وجامعه­و­سیاست، آثاری به­قلم و دربارۀ ماریو بارگاس­یوسا و دیگران، گزیده­و­نوشته­و­ترجمۀ عزت­الله فولادوند، تهران: ماهی.
لیلا، م. (1394). روشنفکران و سیاست، ترجمۀ محسن قائم­مقامی، تهران: ماهی.
لیلا، م. (1395). 25سال پس از جنگ­سرد؛ دموکراسی­حشره­ای در خاورمیانه، گفت­وگوی ماهنامه اندیشه­پویا با مارک­لیلا، شماره18. صص4-1.
میلر، د. (1388). فلسفۀ­سیاسی، ترجمۀ کمال­پولادی، تهران: مرکز.
نوزیک، ر. (1390). چرا روشنفکران با سرمایه­داری مخالف­اند؟ در فلسفه­وجامعه­و­سیاست، آثاری به­قلم و دربارۀ ماریو بارگاس­یوسا ودیگران، گزیده­و­نوشته­و­ترجمۀ عزت­الله فولادوند، تهران: ماهی.
هیوود، ا. (1389). سیاست، ترجمۀ عبدالرحمن­عالم، تهران: نی.
Foucault, M. (1975). Surveiller et Punir, Gallimard,Paris.
Foucoalt, m. (1980). power/knowledge: selected interviews and other writing 1972-1977, ed. Colin Gordon(New York, Pantheon).
Foucault, M. (2008). the birth of bio politics: Lectures at the Collage de.