نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، قزوین، ایران.

چکیده

جرج بارکلی، فیلسوف تجربه­گرای قرن هجدهم از یک­سو اشیاء محسوس را چیزی جز ادراک یا تصور نمی­داند (ایده­آلیسم ذهنی) و از سوی دیگر با انکار وجود جسم، تنها به نفس باور دارد (ایده­آلیسم عینی). جاناتان دنسی در کتاب گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی کوشیده است یک تصویر کلی از فلسفه بارکلی ارائه کند که هم با استفاده از مشی کلی فیلسوفان تحلیلی دربرگیرنده تحلیلی روشن از عناصر اصلی اندیشه آن فیلسوف باشد و هم با یک نگاه انتقادی نقاط برجسته و ضعیف این فلسفه را نمایان کند. نوآوری مهم این اثر معرفی نظر بارکلی در باب تبیین علمی، چونان تبیینی تفسیری و در عین حال غایت شناختی است. نویسنده می­گوید که این نوآوری حاصل بازسازی اندیشه بارکلی و نه صرف مطالعه آثار اوست. در این مقاله هدف بررسی نقاط قوت و ضعف تحلیل­های نویسنده در مقام بررسی فلسفه بارکلی و بیان پاره­ای کاستی­ها در برخی از انتقادات نویسنده بر اندیشه بارکلی است. همچنین ترجمه کتاب نیز نقد و ارزیابی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Berkeley: An Introduction"

نویسنده [English]

 • Abdurrazzaq Hesamifar

Professor of Philosophy at the Department of Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

George Berkeley, an empiricist philosopher of the 18th century, regards corporeal things as perceptions or ideas (subjective idealism) from one side, and from another side, he denies the existence of material things, and he confirms only the presence of the soul (objective idealism). In "Berkeley: An Introduction", Jonathan Dancy, has tried to give an outlook of Berkeley's philosophy, which pursues the analytic philosophers' procedure, contains an analysis of the main constituents of his thought by having a critical view, and shows its prominent and weak points. The significant innovation of this book is in introducing Berkeley's view on scientific explanation as a scientific and, at the same time teleological explanation. He says that he has gotten to this point by reconstructing Berkeley's thoughts rather than just studying these books. This paper aims to evaluate the strengths and weaknesses of some authors' criticisms against Berkeley's thought and to show some defects of his analysis. In addition, the Persian translation of the book will be assessed and criticized. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empiricism
 • Instrumentalism
 • Soul
 • Idealism
 • Idea
 • Realism
 • Berkeley
 • بارکلی، جرج (1375) رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • پوپر، کارل ریموند (1363) حدسها و ابطالها، ترجمه اجمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • دنسی، جاناتان (1375) مقدمه­ای بر برکلی، ترجمه حسن فتحی، تهران: فکر روز.
 • دنسی، جاناتان (1398) گزارشی تحلیلی از فلسفه اصالت تصوری برکلی، ترجمه حسن فتحی، تهران: نشر نی.
 • Berkeley George (1996) Principles of Human Knowledge & three Dialogues, edited by Howard Robinson, Oxford: Oxford University Press.
 • Berkeley, George (1901) The Works of George Berkeley, ed. Alexander Campbell Fraser, 4 Vols, Oxford: Clarendon Press.
 • Berkeley, George (1993) Alciphron in Focus, edited by David Berman, London: Routledge.
 • Berman David (1994) George Berkeley: Idealism and the Man, Oxford: Clarendon Press.
 • Dancy, Jonathan (1987) Berkeley: An Introduction, Oxford: Basil Blackwell.
 • Grayling, A. C. (2005) “Berkeley’s argument for immaterialism” in The Cambridge Companion to Berkeley edited by Kenneth P. Winkler Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hume, David (1994) Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals, Oxford: Clarendon Press.
 • Locke, John (1975) An Essay Concerning Human Understanding, Oxford: Oxford University Press.
 • McCann, Edwin (1994) “Locke’s philosophy of body” in The Cambridge Companion to Locke edited by Vere Chappell, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Warnock, G. J. (1969) Berkeley, Harmondsworth: Pelican.
 • Urmson, James Opie (1991) Berkeley, Oxford: Oxford University Press.