نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف کتاب راهنمای تولید برنامه­‌های تلویزیونی، آشنایی دانشجویان رشته­‌ی تولیدِ سیما با تکنولوژیِ دیجیتال در ساخت برنامه­‌های تلویزیونی و هم­چنین ارائه­ی زیبایی­‌شناسی خاص این رسانه برای هرچه بیش­تر اثرگذاشتن بر مخاطب است. با استفاده از روش تحلیل کیفی و استفاده از نظریات مک­لوهان و بودریار در نقد رسانه‌­ها این نتیجه حاصل شد که برای جذب مخاطب و ارائه‌­ی عناصر فرمی برای تأثیرگذاری حداکثری، حق انتخاب او در تفسیر، محدود می‌­شود و محروم­سازی او از بدیل­های ممکن در تصویرِ قابل مشاهده، وجهی ایدئولوژیک به برنامه می­دهد. معیارسازی در انتخاب فرم بصری برنامه­‌ها و پرهیز از نوآوری­‌های تصویری در انتخاب اندازه نما، زاویه‌­ی دوربین و مواردی از این دست نیز در همین راستا عمل می­‌کند. موردی که می­توان آن را سلبِ آزادی مخاطب از تفسیرِ برنامه نامید. نادیده انگاشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "The TV Production Handbook" by Herbert Zettl

نویسندگان [English]

  • Arsalan Moghadas 1
  • Ali Sheikhmehdi 2

1 Graduated Master of Cinema, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of cinema, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book "The TV Production Handbook" aims to introduce students to digital technologies for producing TV programs and also the presentation of the specific aesthetic of this medium for influencing audiences. In this regard, we confront explanations about technical facilities and how to use them, regarding qualitative analysis method for reviewing and analyzing the book "The TV Production Handbook", and, along with the use of theories of McClellan and Baudrillard in media criticism. Regarding this analysis, the important point is that for the invitation of the audience, and presentation of formal elements to influence, his choice for interpretation is restricted. His deprivation of possible alternatives in the visible image is an ideological aspect of the TV program. Standardization in choosing the visual form of programs and avoiding visual innovations in choosing the shot sizes, camera angle, etc. This can be called depriving the audience of their freedom to interpret the program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • Medium
  • Programing
  • Audience
  • Ideology
استم، رابرت. (1389). مقدمه­ای بر نظریه­ی فیلم. گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی. چاپ دوم، تهران: پژوهشکده­ی فرهنگ و هنر اسلامی.
بودریار، ژان. (1389). جامعه­ی مصرفی. ترجمه­ی پیروز ایزدی. چاپ دوم، تهران: نشر ثالث.
زتل، هربرت. (1384). راهنمای تولید برنامه­های تلویزیونی. ترجمه­ی علی رجب­زاده طهماسبی و مجیدالدین طباطبایی­راد. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.
فروید، زیگموند. (1392). اندیشه­هایی درخور ایام جنگ و مرگ. ارغنون، شماره 26/27. چاپ چهارم. سازمان چاپ و انتشارات. صص 145-175.
مک­لوهان، مارشال. (1377). برای درک رسانه­ها. ترجمه­ی سعید آذری. چاپ نخست، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­ای صدا و سیما.
هواکو، جورج. (1361). جامعه­شناسی هنر فیلم. ترجمه­ی بهروز تورانی. چاپ اول. تهران: نشر آینه.
یورگنسن، ماریان، فیلیپس، لوییز، (1392)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه­ی هادی جلیلی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
 
Althusser, Louis. (1971). Lenin and Philosophy, and Other Essays. New York: Monthly Review Press.
Baudrillard, Jean. (2001). Seduction. Translated by Brian Singer. CTHEORY BOOKS with New World Perspectives.
Berlina, Alexandra. 2017. Victor Shklovsky, a Reader. Bloomsbury and the Diana logo are trademarks of Bloomsbury.
Halliday, David & Resnick, Robert. (2014). Fundamentals of Physics. 10th New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Hecht, Eugene. (2002). Optics. 4th New York. Pearson Education Inc.
Voloshinov, V. N. (1973). Marxism and the Philosophy of Language. Translated by Ladislav Matejka and I.R. Titunik. SEMINAR PRESS New York and London.
https://www.amazon.com/Herbert-Zettl/e/B001I9WB8Q