نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل، عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مطالعه و پیگیری سیاست­خارجی ایران از موضوعات جذاب در بین عموم مردم و جامعه دانشگاهی محسوب می­گردد. این رفتار مختص ایرانیان نیست و می­توان آن را در بین سایر پژوهشگران خارجی نسبت به سیاست خارجی ایران نیز مشاهده کرد. لوسیانا ذاکارا ازجمله نویسندگانی است که در پرداختن به این موضوع بر سایر همتایان خود پیشی جسته و کتابی را درباره سیاست خارجی حسن روحانی در دور اول ریاست جمهوری گرداوری کرده است. عدم ترجمه کتاب به فارسی موجب گردید تا نویسنده درصدد معرفی اثر و نقد محتوایی و شکلی آن برآید. آنچه که کتاب را شاخص می­سازد بهره­گیری از قلم برخی نویسندگان سرشناس، پرداختن به برخی حوزه های کمتر توجه شده در پژوهش­های ایرانی همچون روابط با آفریقا و آسیب­شناسی سیاست­خارجی دولت حسن روحانی است. عدم برخورداری از پشتوانه نظری برای مباحث، عدم انسجام بین مطالب فصول و نادیده گرفته شدن بی­طرفی علمی توسط برخی نویسندگان کتاب، ازجمله نقاط ضعف اثر محسوب می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book “Foreign Policy of Iran under President Hassan Rouhani’s First Term” (2013–2017)

نویسنده [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi

Associate Professor, Department of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Studying Iran's foreign policy is one of the most interesting topics among the people and the academic community. This behavior is not specific to Iranians and can, also, be seen among other foreign researchers concerning Iran's foreign policy. Luciano Zaccara is one of the authors who has surpassed her counterparts in addressing this issue and has edited a book on the “Foreign Policy of Iran under President Hassan Rouhani’s First Term”. The lack of translation of the book into Persian encouraged the author to introduce the work and critique it in terms of content and form. What makes the book prominent is the participation of some well-known authors in writing the chapters, addressing some areas that have received less attention in Iranian research, such as relations with Africa and the pathology of Hassan Rouhani's foreign policy. Lack of theoretical framework for the discussions, incoherence between the contents of the chapters, and ignoring the scientific neutrality by some authors of the book are among the weaknesses of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Hassan Rouhani
  • Nuclear Agreement
  • Middle East
  • Iran
باقری­دولت­آبادی، علی؛ شفیعی­سیف­آبادی، محسن (1397). از هاشمی تا روحانی: بررسی سیاست­خارجی ایران، چاپ سوم، تهران: تیسا.
دهقانی­فیروزآبادی سیدجلال (1393)، سیاست­خارجی جمهوری­اسلامی ایران، تهران: مخاطب.
خامنه­ای، سید­علی (6/3/1393). «بیانات در دیدار مسوولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26542
خامنه­ای، سید­علی (6/5/1400). «هرجا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود، هرجا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، https://www.leader.ir/fa/content/25114
سنایی، اردشیر؛ کاویانپور، منا (1389). «برسی جایگاه ایدئولوژی و منافع­ملی در سیاست­خارجی جمهوری­اسلامی ایران با نگاهی به بحران چچن، بوسنی و فلسطین»، فصلنامه مطالعات روابط­­بین­الملل، دوره ششم، شماره 13، صص 203-228.
قادری کنگاوری، روح­الله (1400)، کارنامه سیاست­خارجی  دولت یازدهم و دوازدهم، نگاهی به دولت سیزدهم، تهران: دانشگاه امام­حسین­(ع).
رمضانی، روح­الله (1383). چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست­خارجی ایران، ترجمه علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
گروه فرهنگی انتشارات شهید­هادی (1395). مدافعان حرم، تهران: انتشارات شهید­ابراهیم هادی.
محمدی، منوچهر (1391). سیاست­خارجی جمهوری­اسلامی ایران: اصول و مسائل، چاپ پنجم، تهران: دادگستر.
مشیرزاده، حمیرا (1385). تحول در نظریه های روابط­بین الملل، چاپ دوم، تهران: سمت.
 
Akbarzadeh, Shahram; Conduit, Dara (2016), Iran in the World: President Rouhani’s Foreign Policy, US: Palgrave Macmillan.
Beasley, Ryan K. Et al. (2013), Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior, Second Edition, London: Sage Publication.
Ehteshami, Anoushiravan (2017), Iran: Stuck in Transition, New York: Routledge.
Jervis, Robert (1976), Perception and Misperception in International Politics, Princeton: Princeton University Press.
Rezaei, Farhad (2019), Iran’s Foreign Policy after the Nuclear Agreement Politics of Normalizers and Traditionalists, Ankara: Springer.
Kamrava, Mehran (2021), “Institutions and Policy in Iran’s Relations with the GCC”, The Muslim World, Vol.0, No.0, pp.1-17.
Rosenau, James N. (1971), The Scientific Study of Foreign Policy, New York: The Free Press.
The Gulf studies Center (2021), Available at: http://www.qu.edu.qa/research/gulfstudies-center.
Shanahan, Rodger (2015), Iranian Foreign Policy under Rouhani, Sydney: Lowi Institute for International Policy.
Zaccara, Luciano (2020), Foreign Policy of Iran under President Hassan Rouhani’s First Term (2013–2017), Singapore: Palgrave Macmillan.
Wohlfforth, William C. (2016), “Realism and Foreign Policy”, In Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Ed. by Steve Smith, Amelia Hadfield and Tim Dunne, 3rd edition, Oxford: Oxford University Press.