نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.30465/crtls.2023.40719.2570

چکیده

در حوزه پژوهش‌های کیفی، کتاب‌های مرجع زیادی وجود دارد که هریک به دلیلی، مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده‌اند. کتاب مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، به قلم اشتراس و کوربین و ترجمه ابراهیم افشار از جمله کتاب‌های موفقی است که در این حوزه به رشته تحریر درآمده، 9 بار به چاپ رسیده و به عنوان منبع درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با ذکر شواهد و مستندات و بر مبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بدون سوگیری کتاب مذکور پرداخته شود. نقدها از دو نظرگاه شکلی و محتوایی ارائه شدند. بر این اساس، نقاط قوت اصلی کتاب، جامعیت محتوا در خصوص نظریه زمینه‌ای، دیدگاه منسجم و ساختارمند نسبت به موضوع و ارائه مثال‌های کاربردی هستند. در عین حال، این اثر نقاط قابل بهبودی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فقدان توجه کافی به مرحله آماده‌سازی و ارائه گزارش پژوهش، روزآمد نشدن موضوعات به‌رغم تجدید چاپ‌های متعدد کتاب و عدم توجه به سایر روش‌های پژوهش کیفی اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critique and review on the book “Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques”

نویسنده [English]

  • Ehsan Abedi

Assistant Prof, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the field of qualitative research, there are many reference books, each of which has gained good legitimacy and acceptance among readers for a reason. The book”Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques” Written by Strauss and Corbin and translated by Ebrahim Afshar, is one of the successful books that has been written in this field, published 9 times and has been used as a reference book for postgraduate students. In this article, the attempt was to review the book in a descriptive-analytical manner, by mentioning the evidence and documents and based on evaluation criteria which were introduced by the Council for Reviewing Books and Text on Human Sciences. Criticisms were presented from both formal and content perspectives. According to this, on one hand, the main strengths of the book are Content comprehensiveness about Grounded Theory, a coherent and structured view of the subject and providing practical examples. On the other hand, this work has also some drawbacks, the most important of which are the lack of sufficient attention to the stage of preparing and presenting the research report, outdated topics despite numerous editions of the book and the lack of attention to other qualitative research methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Research
  • Grounded Theory
  • Interpretive Approach
  • Theory Development
  • Systematic Approach