مراسم اختتامیه نهمین جشنواره نقد کتاب در تاریخ 24 بهمن‌ماه سال 91 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد و از میان 12 مقاله انتخاب شده، 1 مقاله به مقالات نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌­های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اختصاص دارد که عبارت است از:

تاریخ و جغرافیا (برگزیده): «بررسی و نقد کتاب دولت سلجوقیان» (محسن رحمتی)