دوره و شماره: دوره 18، شماره 6 - شماره پیاپی 58، شهریور 1397، صفحه 1-365 
3. نقدى بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی

صفحه 35-54

حسین پوراحمدی میبدی؛ امیر عباسی خوشکار


18. نقد کتاب سیاست‌گذاری عمومی

صفحه 349-365

مرتضی نورمحمدی؛ امیر لطفی؛ زهرا لطفی