دوره و شماره: دوره 18، شماره 10 - شماره پیاپی 62، دی 1397، صفحه 1-324 
16. بررسی و نقد کتاب پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی: جستارهایی در تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی ایران

صفحه 291-324

شهرام یوسفی‌فر؛ احمد ابوحمزه؛ بهرنگ ذوالفقاری؛ امیر صمدیان آهنگر؛ زهرا قشقایی‌نژاد؛ سعید نجار