دوره و شماره: دوره 18، شماره 9 - شماره پیاپی 61، آذر 1397، صفحه 1-318 
3. نقدی بر کتاب بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی

صفحه 39-52

حمید پاداش؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ بهمن خداپناه


4. نقدی بر تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی

صفحه 53-68

منصور پهلوان؛ سیداحمد میرهاشمی اسفهلان


9. مقاومت‌پذیری اقتصادی و تأثیرات آن در رشد اقتصادی ایران

صفحه 167-193

منصور زراء‌نژاد؛ ابراهیم انواری؛ حمیدرضا حلافی