زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
گِرِمس معناهای گریزان بررسی و نقد کتاب نقصان معنا

رضا امینی

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده در این مقاله، نقصان معنا، نوشتة گرمس، که حمیدرضا شعیری آن را به فارسی ترجمه کرده، معرفی و نقد و بررسی شده است. این کتاب با «سخن مترجم» آغاز شده است که هم نقش مهمی در معرفی گرمس و تحولات دیدگاه‏‏های او دارد، و هم زمینه‏‏ساز فهم بهتر آن چیزی است که او در این کتاب مطرح کرده است. گرمس، در نقصان معنا، بحث‏‏ها و دیدگاه‏‏های ...  بیشتر