زبان و ادبیات عربی
بررسی و نقد کتاب قواعد کاربردی زبان عربی

حسین کیانی

دوره 12، شماره 25 ، آبان 1391، ، صفحه 91-104

چکیده
  چکیدهنقد و بررسی کتاب‌‌های درسی دانشگاهی نقش بسیار مؤثری در پیشبرد هدف‌‌های تعریف ‌شدۀ آموزشی و نیز بازنگری در شیوه‌‌های آموزش، با توجه به نیاز مخاطب، دارد و باعث می‌‌شود کتاب‌‌های آموزشی به هدف‌های تعریف‌شده نزدیک‌تر شود. کتاب‌های درسی دانشگاهی به دلیل مخاطبان خاص خود اهمیت ویژه‌ای دارند و نگارش آن‌ها دقت فراوانی می‌طلبد. ...  بیشتر

زبان و ادبیات عربی
بررسی انتقادی تصحیح و ترجمة «جواهرالبلاغه

حسین کیانی

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 139-149

چکیده
  بررسی ­­وضعیت فعلی شیوه‌های سازماندهی مواد و محتوای درسی رشته‌های علوم انسانی در نظام آموزشی نشان­دهندة این است­که این شیوه، جایگاه علمی مناسبی ندارد. نقدو بررسی­کتاب­های تخصصی علوم انسانی و بیان ویژگی‌ها و کاستی‌های ­آن می‌تواند نقش مؤثری درسازماندهی این کتاب‌ها داشته باشد.دراین­مقاله، بعدازمقدمه‌ای کوتاه درضرورت ...  بیشتر