نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی ­­وضعیت فعلی شیوه‌های سازماندهی مواد و محتوای درسی رشته‌های علوم انسانی در نظام آموزشی نشان­دهندة این است­که این شیوه، جایگاه علمی مناسبی ندارد. نقدو بررسی­کتاب­های تخصصی علوم انسانی و بیان ویژگی‌ها و کاستی‌های ­آن می‌تواند نقش مؤثری درسازماندهی این کتاب‌ها داشته باشد.
دراین­مقاله، بعدازمقدمه‌ای کوتاه درضرورت توجه به نقد کتاب‌های درسی علوم انسانی واهمیت درس بلاغت عربی، به­ویژه کتاب جواهرالبلاغه، در رشتة زبان و ادبیات عربی، این کتاب نقد و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: Javāher al-Balāgheh

نویسنده [English]

  • Hossein Kiani

Assistant Professor, Shiraz University

چکیده [English]

The study of the methods Now used in organizing the textbooks and their content in the fields of Humanities in education al system shows that these methods have not an appropriate scientific stand. Studying and reviewing the specialized books in humanities and introducing the features and defects existed in them can be an effective way for organizing these books.
In this essay, after a brief  introduction about the necessity of attention to reviewing of textbooks in humanities and the importance of the course ‘rhetoric’, especially the book Javāher al-Balāgheh, in the field ‘Arabic Language and literature’, the book Javaher al–Balagheh has been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: Review
  • ‌Humanities
  • Arabic Language and Literature
  • arabic rhetoric
  • Javaher al-Balāgheh