علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

سیده مطهره حسینی؛ اصغر شکری مقدم‌

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 57-73

چکیده
  چکیدهفرید زکریا، روزنامه‌نگار نومحافظه‌کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان‌گیر شدن دموکراسی‌های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش‌تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه‌گراتر ...  بیشتر