نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

چکیده

چکیده
فرید زکریا، روزنامه‌نگار نومحافظه‌کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان‌گیر شدن دموکراسی‌های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش‌تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه‌گراتر و کارآمدتر است. مقالة حاضر به مباحث این کتاب نگاهی انتقادی دارد؛ بنابراین مبانی کتاب در باب لیبرالیسم و دموکراسی با اصول این دو ایده مقایسه شده است تا نوع برداشت نولیبرال و نوکلاسیک زکریا آشکار شود. هم‌چنین نومحافظه‌کاری و جریان فکری‌ای که زکریا بدان تعلق دارد مروری انتقادی شده و جایگاه روابط بین‌الملل اسلامی در این بحث مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Persual of the Future of freedom: a Book of Fareed Zakaria

نویسندگان [English]

  • S. M. Hosseyni 1
  • M.‌ Shokri 2

چکیده [English]

The American Neo-Conservative Journalist, Fareed Zakaria got famous in President Bush era, wrote in his book: “the future of freedom:  Illiberal Democracy at Home and Abroad”. His approach to the “end of history” shows in the book, looking at the globalizing liberal democracy but he criticizes this idea. His critics deny American political system but praise its history because Zakaria believe the historical process of the system was elitist and more efficient. This paper criticizes the discussion of his book. So the structure of book about neoliberalism and neodemocracy compare with the liberal and democratice ideas to show special view of Zakaria. Also neoconservativist view of Zakaria revised and compared with Islamic international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Neo-conservatism
  • Liberalism
  • Democracy
  • American Liberal Democracy
  • The end of history
منابع
آجیلی، هادی (1390). صورت‌بندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
بردشا، لی (1380). فلسفة سیاسی هانا آرنت، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
پارسانیا، حمیدرضا (1387). «بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی»، راه‌برد فرهنگ، س 1، ش 3.
جوادی آملی، عبدالله (1393). «اصول روابط بین‌الملل در نظام اسلامی»، www.rohama.org/fa/content/456
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389). «مبانی فرانظری نظریة اسلامی روابط بین‌الملل»، فصل‌نامة بین‌المللی روابط خارجی، س 2، ش 6.
زکریا، فرید (1385). آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمة امیرحسین نوروزی، تهران: طرح نو.
زکریا، فرید (1392). «جهان با دادستان، قاضی و جلاد بودن امریکا مشکل دارد»، سایت دیپلماسی ایرانی، 23 شهریور.
زکریا، فرید (1392). «مدیریت اشتباه کابینة اوباما دربارة بحران سوریه»، خبرگزاری شفقنا، به نقل از بهار، 12 شهریور.
زکریا، فرید (۱۳۹۱). «تحلیل فرید زکریا از رابطة امریکا و ایران در 2013»، سایت الف، 29 دی.
زکریا، فرید (۱۳۹۲). «تحلیل فرید زکریا از لغو دیدار پوتین و اوباما»، سایت الف، 20 مرداد.
زکریا، فرید (۱۳۹۲). «کودتای اخیر مصر تقلیدی از کودتای 1997 ترکیه بود»، باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از سی. ان. ان.، 14 تیر.
سادات، سیدمحمد (1378). «امام خمینى (ره) و روابط بین‌الملل»، فصل‌نامة حکومت اسلامى، ش 12.
سیدنتاپ، لری (1374). توکوویل، ترجمة حسن کامشاد، تهران: طرح نو.
علیخانی، علی‌اکبر (1390). «اصول اخلاقی اسلام در روابط بین‌الملل»، در: ذاکریان مهدی، اخلاق و روابط بین‌الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
قاسمی گل‌افشانی، محمدرضا (1388). «جایگاه عملیات روانی در سیاست‌های امنیتی راه‌بردی نومحافظه‌کاران امریکایی دربارة ایران هسته‌ای»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
گری، جان (1379). فلسفة سیاسی آیزایا برلین، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
لوین، اندرو (1380). طرح و نقد نظریة لیبرال دموکراسی، ترجمة سعید زیباکلام، تهران: سمت.
مک‌فرسن، سی. بی. (1382). سه چهرة دموکراسی، ترجمة مجید مددی، تهران: دیگر.
مومیوند، بیژن (1390). «فرید زکریا روزهای آخر مهر به تهران آمد؛ زکریا در تهران»، مهرنامه، ش 17.
میرشایمر، جان جی. و استیون ام. والت (1388). گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی امریکا، ترجمة رضا کامشاد، تهران: فرزان روز.
نگری، آنتونیو و مایکل هارت (1386). انبوه خلق: جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری، تهران: نشر نی.
ویژه‌نامة شرق (1384). «شورش دموکراتیسم علیه لیبرالیسم: دربارة آینده آزادی».
همشهری دیپلماتیک (1393). «جهان پس از امریکا، نگاهی به آخرین کتاب فرید زکریا»، به نقل از سایت تبیان www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=1&mobile=false
 
Acharya, Amitav (2011). “The Relevance of Regions, ASEAN, and Western IR’s False Universalisms”, www.theory-talks.org/2011/08/theory-talk-42.html, 10 August.
Cox, Robert (2010). “World Orders, Historical Change, and the Purpose of Theory in International Relations”, www.theory-talks.org/2010/03/theory-talk-37.html, 12 March.
Doyle, Michael W. (2008(. “Markets and Institutions”, www.theory-talks.org/2008/04/theory-talk-1.html,15 April.
 Hass, Peter M. (2008(. “Social Constructivism, the Manageability of the Market and Environmental Governance”, www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-11.html, 9 July.
Jervis, Robert (2008). “Nuclear Weapons, Explaining the non-Realist Politics of the Bush Administration and US Military Presence in Europe”, www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-12.html, 24 July.
Katzenstein, Peter (2008).“ Anti-Americanism, Analytical Eclecticism and Regional Powers”, www.theory-talks.org/2008/08/theory-talk-15.html, 29 August.
Keohane, Robert (2008). “Institutions and the Need for Innovation in the Field”, www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-9.html, 29 May.
Kohen, Benjamin Jerry (2008). “Currency Wars and reviving the ‘Political’ in International Political Economy”, www.theory-talks.org/2008/09/theory-talk-17.html, 5 September.
Mersheimer, John (2012). “Power as the Currency of International Relations, Disciplining US Foreign Policy, and Being an Independent Variable”, www.theory-talks.org/2012/06/theory-talk-49.html, 24 June.
Nye, Joseph (2008). “Teaching America to be more British”, www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-7.html, 15 May.
Sassen, Sassen (2011). “Sociology, Globalization, and the Re-shaping of the Nation”, www.theory-talks.org/2011/09/theory-talk-43.html, 6 September
Shaw, Martin (2008). “The Dialectics of War and the World State”, www.theory-talks.org/2008/04/theory-talk-2.html, 17 April.
Shaw, Timothy (2008). “The importance of BRICs and understanding the Global South”, www.theory-talks.org/2008/06/theory-talk-10.html, 26 June.
Underhill, Geoffrey (2008). “The Economic Crisis of the US, the Impossibility to Untangle State and Market, and the Current Value of Adam Smith”, www.theory-talks.org/2008/08/theory-talk-14.html, 8 August
Wallerstein, Immanuel (2008). “World-Systems, the Imminent End of Capitalism and Unifying Social Science”, www.theory-talks.org/2008/08/theory-talk-13.html, 4 August.
Waltz, Kenneth Neal (2011). “The Physiocrat of International Politics”, www.theory-talks.org/2011/06/theory-talk-40.html, 3 June.
Wendt, Alexander (2008). “Alexander Wendt on UFO’s, Black Swans and Constructivist International Relations Theory”, www.theory-talks.org/2008/04/theory-talk-3.html, 25 April.
Yaqing, Qin (2011). “Rules vs. Relations, Drinking Coffee and Tea, and a Chinese Approach to Global Governance”, www.theory-talks.org/2011/11/theory-talk-45.html, 30 November.