علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد مقالة «دگرگونی سیاست یا ضد سیاست؟»

هادی آجیلی؛ رضا ذبیحی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 1-16

چکیده
  چکیدهگسترش وسیع اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر زمینه را برای طرح و بررسی بیش‌تر رسانه‌ها در حکم اصلی‌ترین وسایل ارتباطی فراهم می‌کند. در این میان، رسانه‌های جدید نقش کانونی و محوری دارند؛ به‌صورتی که هر روز بر دامنة تأثیرگذاری آن‌ها در تحولات و بحران‌های گوناگون منطقه‌ای و جهانی افزوده می‌شود. مقالة حاضر در پی نقد و بررسی مقالة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
گفتمان معاصر عربی در میانة ابهامات و چندگانگی‌ها

حمید احمدی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 17-34

چکیده
  چکیدهپژوهش کنونی با تمرکز بر چگونگی و چیستی گفتمان‌محوری جهان عرب این فرضیه را طرح می‌کند که وحدت عربی یا اتحاد اعراب در چهارچوب یک واحد سیاسی و سرزمینی، گفتمان‌محوری، و آرمانی اعراب در یک و نیم قرن اخیر بوده است. با این همه، دگرگونی‌های بین‌المللی و داخلی تحقق چنین آرمانی را با دشواری روبه‌رو کرده و بروز مشکلات سیاسی ـ اقتصادی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب نظریة روابط بین‌الملل برای سدة بیست و یکم

مجید بزرگمهری؛ نازنین خرمی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 35-55

چکیده
  چکیدهنظریة روابط بین‌الملل برای سدة بیست و یکم در قالب سیزده مقاله، ضمن معرفی مکاتب مهم روابط بین‌الملل، آخرین یافته‌های نظری در این حوزه را نیز عرضه کرده است. هریک از سیزده مؤلف با تکیه بر جهان‌نگرش و سبک و سیاق نگارشی و استدلالی خاص خود یافته‌هایشان را در مقالاتی با زمینه‌های واقع‌گرایی، انترناسیونالیسم لیبرال، مارکسیسم، نظریة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

سیده مطهره حسینی؛ اصغر شکری مقدم‌

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 57-73

چکیده
  چکیدهفرید زکریا، روزنامه‌نگار نومحافظه‌کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان‌گیر شدن دموکراسی‌های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش‌تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه‌گراتر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
هژمونی یا افول گفتمان سیاست قدرت سنجش آرای جان واسکوئز پیرامون جایگاه پارادایم واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل

فرهاد دانش‌نیا

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 75-99

چکیده
  چکیدهنوسنت‌گرایی یا نوکلاسیسم در روابط بین‌الملل به پویش فکری آن دسته اندیشمندانی اطلاق می‌شود که با حفظ‌ هستة مقاوم یا کمربند حفاظتی نظریات کلاسیک می‌کوشند این نظریات را در چهارچوب پوشش ‌دادن به تحولات نوین روزآمد کنند. واقع‌گرایی پایدارترین سنت‌ نظری روابط بین‌الملل است که اندیشمندان گوناگونی را در چهارچوب سنت کلاسیک و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران

مقصود رنجبر

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 101-122

چکیده
  چکیده نویسنده در این مقاله به نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران تألیف غلامرضا گودرزی می‌پردازد. این کتاب در سال 1387 در چهار فصل منتشر شده است. هدف نویسنده از تألیف این کتاب ارائۀ سیری تاریخی از «نقش روشن‌فکران ایران در تجدد ناتمام» ایران است. از مهم‌ترین نقدهای وارد بر این اثر می‌توان به نداشتن چهارچوب نظری برای پژوهش، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد

عبدالحسین کلانتری؛ رضا تسلیمی طهرانی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 123-142

چکیده
  چکیدهمحققان در مقالۀ حاضر به نقد و تحلیل یکی از آثار محوری فوکو با عنوان باید از جامعه دفاع کرد پرداخته‌اند. در این پژوهش، پس از معرفی کلی اندیشه، روش، و آثار فوکو، عوامل بیرونی تأثیرگذار بر اندیشۀ نویسنده و ساختار اثر بررسی شده‌ است که از جملۀ این عوامل می‌‌توان به تحولات اجتماعی و سیاسی دوران حیات او و اندیشه‌‌های مارکس، وبر، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون

مرتضی منشادی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 143-160

چکیده
  چکیدهاین گروه نخستین حزب سیاسی با گرایش سوسیال دموکراتیک در ایران به شمار می‌رود. اقدامات این گروه بر روی طیفی قرار دارد که از خشونت و ترور تا سازش و همکاری با دولت مشروطه را شامل می‌شود. اسناد و آثاری که به بررسی شکل‌گیری و تحلیل اقدامات اجتماعیون عامیون می‌پردازند بر سر این نکته که میزان استقلال آنان از سوسیال دموکرات‌های روسی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
رئالیسم سیاسی انقلابی: اندیشۀ سیاسی گرامشی بر اساس شهریار مدرن

رضا نجف‌زاده

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 161-183

چکیده
  چکیدهبرخی از اصحاب نظریۀ انتقادی جدید در تقابل با آلتوسریسم دهۀ 1960 مرحلۀ جدید اندیشۀ انتقادی را «گرامشیسم» خوانده‌اند. عناصر مهمی از اندیشه‌‌های گرامشی خاستگاه پاره‌‌های عمده‌‌ای از دگرگونی‌‌های معرفت‌‌شناختی و نظری در نظریۀ سیاسی و نظریۀ اجتماعی از دهۀ 1960 به این ‌سو بوده است. فکر گرامشیایی تطورات مهمی یافته و «چرخش ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب سازمان‌های بین‌المللی

بهرام نوازنی؛ محبوبه شریفی؛ الهامه پایدار

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، صفحه 185-206

چکیده
  سازمان‌های بین‌المللی نوشتة سیدداوود آقایی منبع درسی دانشگاهی باارزشی در زمینة سازمان‌های بین‌المللی و جزو نخستین کتاب‌های جامع و عمومی این حوزه است که دربر‌گیرندة نحوة شکل‌گیری و تاریخچة سازمان‌های بین‌المللی است. نویسنده با استفاده از دیدگاه تاریخی و جبرگرایانه تا اندازة بسیاری به تاریخ جامعة ملل پرداخته، اما نتیجه‌گیری ...  بیشتر