نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحدقم

چکیده

چکیده
نویسنده در این مقاله به نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران تألیف غلامرضا گودرزی می‌پردازد. این کتاب در سال 1387 در چهار فصل منتشر شده است. هدف نویسنده از تألیف این کتاب ارائۀ سیری تاریخی از «نقش روشن‌فکران ایران در تجدد ناتمام» ایران است. از مهم‌ترین نقدهای وارد بر این اثر می‌توان به نداشتن چهارچوب نظری برای پژوهش، ارائۀ دیدگاه‌های مختلف بدون نقد و بررسی آن‌ها، وارد کردن ایرادهای ناروا و غیرمستند به روشن‌فکران، تکراری بودن بسیاری از مطالب کتاب، استفاده از مفاهیم بدون تبیین روشن‌گرانۀ آن‌ها، و نبود نوآوری در کتاب اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Incomplete Modernity of Iranian Intellectuals (written by Gholamreza Goodarzi, 2008)

نویسنده [English]

  • Maghsood Ranjbar

چکیده [English]

This paper reviews and criticizes the “Incomplete Modernity of Iranian Intellectuals”, written by Gholamreza Goodarzi (2008). The book includes four chapters and the author intends to offer a historical trend of the role of Iranian intellectuals in the incomplete modernity in Iran. The most criticism consists of: the lack of theoretical framework for the research, offering the variant approaches without reviewing and criticizing them, criticizing with no grounds and documents, saying again the repeated claims, using the concepts without understandable explaining, and the lack of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intellectual Movement
  • Iranian Intellectuals
  • Religious Intellectuals
  • Modernity in
منابع
آل احمد، جلال (1388). در خدمت و خیانت روشن‌فکران، تهران: فردوس.
آل احمد، جلال (1389). غرب‌زدگی، تهران: فردوس.
باربیه، موریس (1386). مدرنیتۀ سیاسی، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
پوپر، کارل (1379). اسطورۀ چهارچوب، در دفاع از علم و عقلانیت، ترجمۀ علی پایا، تهران: طرح نو.
پوپر، کارل (1388). جامعۀ باز و دشمنان آن، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
پوپر، کارل (1392). حدس‌ها و ابطال‌ها، رشد معرفت علمی، ترجمۀ رحمت‌الله جباری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
جانسون، پل (1385). روشن‌فکران، ترجمۀ جمشید شیرازی، تهران: فرزان روز.
جهانبگلو، رامین (1384). موج چهارم، ترجمۀ منصور گودرزی، تهران: نشر نی.
شواردنادزه، ادوارد (1388). تأمل در گذشته و آینده، خاطرات، ترجمۀ علیرضا اصلانی و پروین تواضع، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
شومپیتر، ژوزف (1351). کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمۀ حسن منصور، تهران: دانشگاه تهران.
طباطبایی، سیدجواد (1372). ابن خلدون و علوم اجتماعی، وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی، تهران: طرح نو.
قاضی مرادی، حسن (۱۳۸۸). تأملی بر عقب‌ماندگی ما، نگاهی به کتاب «دیباچه‌ای بر انحطاط ایران» نوشتۀ دکتر جواد طباطبایی، تهران: اختران.
گودرزی، غلامرضا (1387). تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران، تهران: اختران.
میلانی، عباس (1387). تجدد و تجددستیزی در ایران، تهران: اختران.