پژوهشی اقتصاد
مکانیسم‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران درچارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی

حمید پاداش

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 1-27

چکیده
  چکیدهیکی از شاخص‌های پایش تحقق بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه‌به توسعه کارآفرینی نوپا در کشور است؛ در واقع، به‌منظور تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی نیاز به پرورش شرکت‌های نوپا و نوآور(استارت‌آپ‌ها) احساس می‌شود. تحقیق حاضر سازوکار‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران را در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی شناسایی می‌کند. ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب «تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)»

منصور زراء نژاد

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 29-49

چکیده
  چکیدهتبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان رایج مستلزم بررسی و نقد ادبیات این حوزه است. بررسی ابعاد شکلی کتاب «تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی» نشان داد که در مجموع، کیفیت حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی اثر متوسط و کیفیت چاپ و صحافی خوب است.  بررسی ابعاد محتوایی اثر نشان داد چالش‌های ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
نقد رویکرد متعارف برنامه‏های درسی رشته علوم اقتصادی در کشور و طراحی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی

مصطفی سمیعی نسب؛ یاسر سلیمانی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 51-81

چکیده
  چکیدهایجاد دوره رسمی آموزشی- پژوهشی کاربردی مبتنی بر روش­شناسی طراحی یک برنامه درسی کارآمد، از ملزومات تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی و دانشگاهی است. این مقاله درصدد است تا با نقد رویکرد متعارف برنامه‏ درسی رشته علوم اقتصادی در کشور، به بیان اصول و روش‏های برنامه‏ریزی درسی و طراحی یک برنامه درسی در مقطع کارشناسی ارشد ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 83-101

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش با تبیین اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه‌های آن در راستای تعیین الگوی توسعه زیر بخش­های صنعت، بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب­پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش‌بنیان، ارتقاء بهره­وری و کارایی و رهایی از وابستگی پرداخته و در هر یک از این راهبرد‌‌ها به تبیین شاخص­های اولویت‌بندی ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
رویکرد انتقادی درباره برداشت ‌های رایج از اقتصاد ‌مقاومتی در متون اقتصادی در ایران

سیدمحمدجواد قربی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 103-123

چکیده
  بعد از مطرح شدن نظریه اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، محافل علمی و آکادمیک در خصوص نظریه پردازی و مفهوم پردازی پیرامون آن به تکاپو درآمده و پژوهشگران براساس برداشت های خویش به تبیین این مفهوم اقتصادی پرداختند به گونه ای که تاکنون برداشت­های متفاومتی از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی متون منتشر ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد متون خارجی در زمینه مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی

سید حسین میرجلیلی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 125-144

چکیده
  چکیدهدر متون انگلیسی زبان، واژه مقاومت اقتصادی برای شرایط محاصره و تحریم اقتصادی و تاب آوری اقتصادی به معنای حفظ عملکرد پس از وقوع شوک و توانایی برای بازیابی، به‌کار رفته است.در متون انگلیسی سال‌های اخیر، تاب‌آوری اقتصادی عمدتا در زمینه‌های: تاب‌آوری در مقابل تغییر اقلیم، حوادث طبیعی، شوک‌های وارده به امنیت غذایی و کشاورزی، ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
نقد شیوه کنونی تأمین مالی شهرداری‌ها ارائه الگوی تأمین مالی توسعه شهری برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی

رضا نصراصفهانی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، صفحه 145-168

چکیده
  در این مقاله الگوی تامین­مالی مناسب مخارج توسعه کلان­شهرها و تاثیر آن بر مقاوم­سازی اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل­سازی ریاضی (تصمیم گیری چند شاخصه) سهم بهینه هر پایه درآمد در ساختار تامین­مالی مشخص شد. در ادامه توان تامین­مالی و امکان جایگزینی با وضع موجود بررسی شد. به عنوان نمونه کلان شهرهای اصفهان ...  بیشتر