زبان و ادبیات عربی
نقدی بر تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی

صادق عسکری

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، ، صفحه 69-92

چکیده
  چکیدهنقد و تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف و قوت تألیفات گذشتگان گردیده، و درنتیجه اجتناب از نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، می‌توان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی فقط پس از نقدهای سازنده میسر است. بر این اساس و به درخواست شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی وزارت ...  بیشتر