زبان و ادبیات عربی
انسجام و هدف‌مندی مواد آموزشی در عرصة آموزش مهارت‌های زبان بررسی موردی لغَة الاعلام

مسعود فکری

دوره 15، شماره 34 ، خرداد 1394، ، صفحه 125-139

چکیده
  چکیده تولید بسته‌های آموزشی هدف‌مند و مطابق با فرایند آموزش، که به انسجام و هماهنگی میان اجزا به‌خوبی توجه داشته باشد، از ضرورت‌‌های تحول و بهینه‌سازی نظام و ساختار آموزشی در هر جامعه است. این بایستگی در عرصة فراگیری‌های مهارتی، از جمله زبان، علاوه بر اهمیت بیش‌تر، دشواری‌های بیش‌تری دارد و دقت فراوان‌تری در فراهم آوردن مواد ...  بیشتر