زبان و ادبیات فارسی
تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد)

فرزاد بالو

دوره 16، شماره 42 ، آذر 1395، ، صفحه 21-39

چکیده
  چکیده ادونیس، در کتاب الثابت و المتحول (­سنت و تجدد)­، بازشناسی، تبیین و تحلیل دیالکتیک سنت و تجدد را در فرهنگ اسلامی و در حوزه­های دینی­، سیاسی،  فکری، و ادبی ­(­شعر) از ظهور اسلام تا عصر حاضر دنبال می­کند­. به باور وی­، تصلب سنت در عرصه­های دینی­، فکری و ادبی­، ­عرصه را برای تجدد و نوآوری در هر یک از این حوزه­ها ...  بیشتر