نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
ادونیس، در کتاب الثابت و المتحول (­سنت و تجدد)­، بازشناسی، تبیین و تحلیل دیالکتیک سنت و تجدد را در فرهنگ اسلامی و در حوزه­های دینی­، سیاسی،  فکری، و ادبی ­(­شعر) از ظهور اسلام تا عصر حاضر دنبال می­کند­. به باور وی­، تصلب سنت در عرصه­های دینی­، فکری و ادبی­، ­عرصه را برای تجدد و نوآوری در هر یک از این حوزه­ها تنگ و دشوار ­می­سازد­. چنان­که تنها رویکرد تاویلی به سنت یا اعراض از آن راهی به آرمانشهر تجدد و نوآوری خواهد گشود­. بی تردید­، بررسی عمیق و گسترده­ی وی از میراث مکتوب فرهنگ و تمدن اسلامی­، ­افق­های تازه­ای در حوزه­ی علوم انسانی به­طور عام و شعر و ادب به طور خاص می­گشاید­. ­نوشتار حاضر­، ملاحظلات تحلیلی­- انتقادی به این کتاب و مفاهیم مطروحه در آن خواهد داشت.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criticism and Investigation Book of tradition and Modernity of Adonis

نویسنده [English]

  • Farzad baloo

چکیده [English]

Abstract
Adonis, the book (Tradition and Modernity), recognition, explanation and analysis of the dialectic of tradition and modernity Arabic - Islamic and in religious, political, intellectual, and literary (especially poetry) following the advent of Islam to the present. He, therefore, methodical, principles of tradition in Three Realms Caliphate and politics, tradition and   jurisprudence and poetry literature, and then the principles of innovation through intellectual and literary the revolutionary movements explain and their representative introduced. In this paper, at the beginning to introduce of the work and the author, to the origin and position its among other works related. Then, in enumerating the major issues, focus, and philosophical foundations and methodology of this book, refer to the achievements of the theory has been proposed. Finally, consideration will be critical to the content and structure of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Adonis
  • tradition
  • Modernity
  • Religion
  • Politics
  • poetry
  • Interpretation
آجودانی، ماشاءالله(1383) مشروطه ایرانی. تهران: اختران،
ادونیس، احمد علی سعید( 1392) سنت و تجدد یا ثابت و متحول پژوهشی در نوآوری و سنت عرب، ترجمة دکتر حبیب الله عباسی . تهران . سخن .
ادونیس،احمد علی سعید (1380) تصوف و سوررئالیسم، ترجمة حبیب الله عباسی ، تهران، روزگار.
ادونیس،احمد علی سعید (1388) متن قرآنی و آفاق نگارش ، ترجمة حبیب الله عباسی ، تهران ، سخن.
امین‌پور ، قیصر (1383) سنت و نوآوری در شعر معاصر فارسی،  تهران ، سخن .
توسلی، غلام‏عباس(1393) مفهوم و کاربرد نهضت و نهاد در آثار دکتر شریعتی، مجموعه مقالات، تهران، قلم.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380) شعر معاصر عرب ، تهران ، سخن .
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1392)  کتاب زب‍ان ش‍ع‍ر در ن‍ث‍ر ص‍وف‍ی‍ه،  تهران، سخن.
صقر، ابوفخر(1393) ملکوت در غبار ،  ترجمة  محمد جواهر کلام ، تهران، مروارید .
عامری، رضا (1393) آدونیس خوانی در تهران، تهران ، ثالث.
عرب، عباس(1383) ادونیس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب، .مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد
 مغربی، فاروق(2008) فی ماهیه التاثر و التاثیر :ادونیس نموذجا،دمشق، الموقف الادبی ، العدد541، السنه الثامنه و الثلاثون .