زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (1300-1320)

مریم عاملی رضایی

دوره 16، شماره 42 ، آذر 1395، ، صفحه 133-153

چکیده
  چکیدهکتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور، به بررسی و بازشناسی نمونه‌هایی از عناصر و عوامل بومی‌گرایی در برخی نشریات، نمایشنامه‌ها، سفرنامه‌ها و ادبیات داستانی سال‌های 1300 تا 1320پرداخته  و جریان ادبیات بومی‌گرا را در این سال‌ها بررسی کرده است. عناصر و عوامل بومی‌گرایی در این اثر در قالب عناصر ملی، مذهبی دسته‌بندی و نمونه‌های ...  بیشتر