اقتصاد
نقد شیوه کنونی تأمین مالی شهرداری‌ها ارائه الگوی تأمین مالی توسعه شهری برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی

رضا نصراصفهانی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، ، صفحه 145-168

چکیده
  در این مقاله الگوی تامین­مالی مناسب مخارج توسعه کلان­شهرها و تاثیر آن بر مقاوم­سازی اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل­سازی ریاضی (تصمیم گیری چند شاخصه) سهم بهینه هر پایه درآمد در ساختار تامین­مالی مشخص شد. در ادامه توان تامین­مالی و امکان جایگزینی با وضع موجود بررسی شد. به عنوان نمونه کلان شهرهای اصفهان ...  بیشتر