زبان و ادبیات عربی
بازتاب مفاهیم و تعابیر قرآن در آثار امین‌الریحانی

حامد صدقی

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 5-20

چکیده
  چکیده سرچشمه­های جوشان و زلال کلام وحی دیرزمانی است که با طلوع فجر اسلام بر پیکرة عطشناک اندیشة بشری جاری شده است. مصحف جاودانی، که باگذر قرون متمادی نه تنها هرگزگرد نقصان و زوال بر آیات الهام­بخش و روشنگرش ننشسته بلکه همچنان به­عنوان برترین­و­کامل­ترین­کتاب هدایتگر بشر، گوی سبقت را از هر آنچه در این ره بدان مفتخرند، ...  بیشتر