نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

چکیده
سرچشمه­های جوشان و زلال کلام وحی دیرزمانی است که با طلوع فجر اسلام بر پیکرة عطشناک اندیشة بشری جاری شده است. مصحف جاودانی، که باگذر قرون متمادی نه تنها هرگزگرد نقصان و زوال بر آیات الهام­بخش و روشنگرش ننشسته بلکه همچنان به­عنوان برترین­و­کامل­ترین­کتاب هدایتگر بشر، گوی سبقت را از هر آنچه در این ره بدان مفتخرند، ربوده است.
در این میان، آنان­که اهل معرفت­اند و جویای حقیقت، جذبة کلام الهی بر دل­ و جانشان چنان می­کند که فارغ از هر تعصبی، پروانه­وار برگرد شعله­های فروزانش پرمی­گشایند و تاسرحدامکان ازفیض­ بی­منتهایش­برمی­گیرند.
امین­الریحانی ــ اندیشمند و ادیب معاصر لبنانی ــ ازجمله مصلحان روشنفکر و آزاداندیشی­است که باتفکری به­وسعت اندیشة بشری، هرگز در تنگنای حصارهای دینی و نژادی محصور نشده بلکه علی­رغم پایبندی به دیانت مسیح و ضمن آشنایی با ادیان گوناگون و نیز با تأکید بر اصل وحدت ادیان، گام بلندی در جهت اصلاح اندیشة بشری برداشته و در این میان تا حد قابل ملاحظه­ای از تعالیم اسلامی و به­ویژه مفاهیم عالی وتعابیر زیبای قرآن­کریم مدد جسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Reflection of Holy Quran’s Meanings and Interpretations in Amin al-Reihāni’s Works

نویسنده [English]

  • Hamed Sedqi

Professor, Tarbiyat Moa’llem University, A’rabic Language and Literature Department

چکیده [English]

Amin al-Reihāni, Lebanese thinker and literary figure, is one of the broad-minded and enlightened reformer who has not been confined in the limit of religion and race; rather, considering his faith to Christianity, his familiarity with different religions, and regarding the principle of the unity of religions, he has taken long steps toward improving the minds of people, by using Islamic teachings, especially the splendid meanings and interpretations of Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Quran
  • Contemporary Arabic Literature
  • Amin al-Reihāni