زبان و ادبیات عربی
بررسی انتقادی تصحیح و ترجمة «جواهرالبلاغه

حسین کیانی

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 139-149

چکیده
  بررسی ­­وضعیت فعلی شیوه‌های سازماندهی مواد و محتوای درسی رشته‌های علوم انسانی در نظام آموزشی نشان­دهندة این است­که این شیوه، جایگاه علمی مناسبی ندارد. نقدو بررسی­کتاب­های تخصصی علوم انسانی و بیان ویژگی‌ها و کاستی‌های ­آن می‌تواند نقش مؤثری درسازماندهی این کتاب‌ها داشته باشد.دراین­مقاله، بعدازمقدمه‌ای کوتاه درضرورت ...  بیشتر