روش‌شناسی
نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش

آرش موسوی؛ محمد امین برادران نیکو

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 75-99

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3928

چکیده
  در این مقاله می‌خواهیم به‌ معرفی، نقد، و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش نوشتة جان لا و ترجمة مجتبی عزیزی بپردازیم. جان لا این کتاب را با عنوان After Method در سال 2004 نوشته و انتشارات راتلج آن را منتشر کرده است. در جست‌وجوی روش خواستار تحولی عمیق در روش‌شناسی است و به نقد هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی رایج می‌پردازد. در مقدمة مقاله، به زمینة ...  بیشتر