زبان و ادبیات عربی
بررسی و نقد کتاب «قَطرُالنَّدی و بَلُّ الصَّدی»

یدالله رفیعی

دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1395، ، صفحه 105-122

چکیده
  کتاب قَطرُالنَّدی و بَلُّ الصَّدی یک دورة نسبتاً کاملی از قواعد زبان عربی، به‌‏ویژه نحو، را دربر دارد که ابن‌‏هشام انصاری آن را در قرن هشتم هجری قمری به‌‏رشتۀ تحریر درآورده و از آن زمان تاکنون شروح متعددی بر آن نوشته شده است. این کتاب همواره یکی از منابع مهم درسی حوزه و دانشگاه به‌‏شمار می‏رود؛ این امر حاکی از اهمیت آن ...  بیشتر