زبان‌های خارجی
بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی»

جان‌اله کریمی‌مطهر؛ مهرنوش شعبانی

دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی ، مرداد 1395، ، صفحه 199-220

چکیده
  آمال و آرزوهای انسان همواره امیدبخش زندگی و راه آینده بوده ‏اند، چرا که آدمی بدون امید و آرزو قادر به ادامۀ حیات خویش نیست. این موضوع که جزئی جدانشدنی از زندگی انسان است، در ادبیات نیز نمود پیداکرده است. در نمایشنامۀ "مرغ دریایی" که آن را شخصی‏ترین اثر چخوف می‏ نامند، ما با قهرمانانی روبه ‏رو هستیم که آرزوها و آرمان‏ های والایی ...  بیشتر