زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقد و بررسی کتاب از رمان تا ضد رمان: از مبادی رمان تا رمان نو

طهمورث ساجدی

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 87-100

چکیده
  چکیدهبررسی مبادی تحولات نوع ادبی رمان فرانسه، از قرن دوازدهم میلادی تا ایام ما، موضوع کتابی است که مؤلف در مقدمة آن اعلام داشته که مخاطبان آن دانشجویان و محققان‌اند. اما بررسی منابع، ارجاعات کتابشناسی، چکیده‌ها، و نقل قول‌های ظاهراً غیر مستقیم که بخش عمدة کتاب را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که مؤلف رعایت نکات لازم را برای تألیف کتاب ...  بیشتر