علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب اصول برنامه‌ریزی درسی

شراره دالوندی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 19-32

چکیده
  چکیده هدف از نقد کتاب‌ها بالابردن کیفیت آن‌ها و آگاهی بیش‌تر و بهتر دانشجویان و خوانندگان آن‌هاست. برنامه‌ریزی درسی یکی از درس‌های تخصصی گروه علوم تربیتی است، ولی متأسفانه در این زمینه منابع زیادی نداریم؛ اکثر کتاب‌هایی که در این زمینه چاپ شده‌اند به علت حجم زیاد، ثقیل‌بودن، یا ناهم‌خوانی با سرفصل‌های شورای عالی برنامه‌ریزی ...  بیشتر