نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد آموزش و پرورش تطبیقی

چکیده

چکیده
هدف از نقد کتاب‌ها بالابردن کیفیت آن‌ها و آگاهی بیش‌تر و بهتر دانشجویان و خوانندگان آن‌هاست. برنامه‌ریزی درسی یکی از درس‌های تخصصی گروه علوم تربیتی است، ولی متأسفانه در این زمینه منابع زیادی نداریم؛ اکثر کتاب‌هایی که در این زمینه چاپ شده‌اند به علت حجم زیاد، ثقیل‌بودن، یا ناهم‌خوانی با سرفصل‌های شورای عالی برنامه‌ریزی برای معرفی‌کردن به دانشجویان، به‌منزلة منبعی که مناسب برای واحد درسی دانشگاهی باشد، درخور استفاده نیستند.
در این مقاله کتاب اصول برنامه‌ریزی درسی، تألیف محمدحسین یارمحمدیان، به طور اجمال معرفی و در ادامه از دو دیدگاه، ظاهری و محتوایی، نقد و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Book Principles of Curriculum Planning

نویسنده [English]

  • Sharareh Dalvandi

چکیده [English]

The purpose of reviewing books is to improve their quality and to make more and better knowledge available to students and readers. Curriculum planning is one of the specialized courses in educational sciences; however, there is unfortunately a lack of resources in this field. Most of the existing books in the field of curriculum planning cannot be introduced to students as useful resources for their university courses. The reason is their huge volume, abstrusity, or a lack of compatibility with thecourse descriptions approved by the Supreme Council for Planning.
In the present paper, the book “Principles of Curriculum Planning” by Mohammad Hossein Yarmohammadian is briefly introduced, and then reviewed from two perspectives of form and content.

منابع
ارنشتاین، آلن سی. و فرانسیس پی. هانکینس (1373). مبانی فلسفی، روان‌شناختی و اجتماعی برنامة درسی، ترجمة سیاوش خلیلی شورینی، تهران: یادوارة کتاب.
تقی‌پور ظهیر، علی (1376). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران: آگاه.
سیلور، جی. گالن، ویلیام ام. الکساندر، و آرتور جی. لوئیس (1378). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمۀ غلامرضا خوی‌نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.
طالب‌زاده نوبریان، محسن و کورش فتحی واجارگاه (1382). مباحث تخصصی برنامه‌ریزی درسی، تهران: آییژ.
فیوضات، یحیی (1385). مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: ویرایش.
گوتک، جرالد (1380). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی، ترجمة محمدجعفر پاک‌سرشت، تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمد (1381). برنامة درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، مشهد: آستان قدس رضوی.
یارمحمدیان، محمدحسین (1377). اصول برنامه‌ریزی درسی، تهران: یادوارة کتاب.