علمی- پژوهشی علوم سیاسی
نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر

مصطفی اسکندری

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 1-17

چکیده
  چکیده در این مقاله پس از معرفی کتاب و ذکر نقاط قوت آن در سه محور به ارزیابی آن پرداخته شده است: 1. کاستی‌های روش‌شناختی: شامل تعریف‌نکردن مفردات موضوع، بی‌توجهی به سنت معصومان، و رعایت‌نکردن تعادل در بحث؛ 2. کاستی‌های محتوایی: شامل بی‌دقتی در به‌کارگیری اصطلاحات تخصصی، بی‌دقتی در معادل‌سازی اصطلاحات تخصصی، به ‌کاربردن اصطلاحات ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب اصول برنامه‌ریزی درسی

شراره دالوندی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 19-32

چکیده
  چکیده هدف از نقد کتاب‌ها بالابردن کیفیت آن‌ها و آگاهی بیش‌تر و بهتر دانشجویان و خوانندگان آن‌هاست. برنامه‌ریزی درسی یکی از درس‌های تخصصی گروه علوم تربیتی است، ولی متأسفانه در این زمینه منابع زیادی نداریم؛ اکثر کتاب‌هایی که در این زمینه چاپ شده‌اند به علت حجم زیاد، ثقیل‌بودن، یا ناهم‌خوانی با سرفصل‌های شورای عالی برنامه‌ریزی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
بنیان‌های معرفت‌شناسانه و ادبی در ناهمخوان‌نماهای سنایی

محمود فضیلت

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 33-56

چکیده
  ناهمخوان‌نمایی یا پارادوکس نه‌تنها یک صنعت بدیعی یا تصویر شعری که اصطلاح و مفهومی منطقی، فلسفی، و جهان‌شناختی است و در آثار ادبی و بلاغی گذشته به سبب یکسان‌انگاری با برخی آرایه‌های ادبی، از جمله با استعاره، توجه چندانی به آن نشده است. شاعران فارسی‌زبان، به ویژه در ادبیات عرفانی و شعر جدید، غنی‌ترین جلوه‌های انگاره‌های ناهمخوان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر

حسینعلی قبادی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 57-82

چکیده
  چکیده «نقد و تحلیل» آثاری که به نحوی با مباحث و سرفصل‌های دروس دانشگاهی تناظر و تناسب دارند، از مؤثرترین کوشش‌های علمی دانشگاهی می‌تواند به‌شمار آید و از مصادیق بارز اثربخشی نقد ادبی است که برای جامعۀ فعال علمی یک ضرورت محسوب می‌شود. این «نقد و بررسی‌ها»، افزون بر آشکارکردن ظرفیت‌ها، نقاط قوت و کاستی‌های یک اثر و نشاط ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران

سیدنظام‌الدین مکیان؛ عزت‌الله لطفی؛ محمدجواد پاک فطرت

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 83-105

چکیده
  چکیده پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی‌تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی‌ها و نقاط قوت آن‌ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی‌ها منجر به آن می‌شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب‌های جدید با کاستی کم‌تر و نوآوری بیش‌تری انجام پذیرد. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
نقدی بر شرح دیوان خاقانی

ناصر نیکوبخت

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 107-133

چکیده
  چکیده خاقانی شروانی از شاعران پرآوازة قرن ششم هجری است که به تبع شاعران هم‌عصر خود در رعایت سبک فنی مصنوع و الزام به آوردن غالب اطلاعات و اصطلاحات علمی، معارف دینی، تاریخ، اسطوره، باورهای عامیانه، و ... گوی سبقت از بسیاری از همگنان خود در دشوارگویی ربوده است؛ به همین سبب، بسیاری از خاقانی‌پژوهان کوشیده‌اند، ضمن تصحیح و تنقیح دیوان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان

محمد واعظ برزانی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، صفحه 135-146

چکیده
  چکیده در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته‌های ‌‌‌مرتبط تدریس می‌شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری شده است. در این روش سعی می‌شود ضمن معرفی اثر، جنبه‌های ‌‌‌اصلی قوت آن بررسی، آن‌گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی ...  بیشتر