نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

محقق حوزه علمیه قم

چکیده

چکیده
در این مقاله پس از معرفی کتاب و ذکر نقاط قوت آن در سه محور به ارزیابی آن پرداخته شده است:
1. کاستی‌های روش‌شناختی: شامل تعریف‌نکردن مفردات موضوع، بی‌توجهی به سنت معصومان، و رعایت‌نکردن تعادل در بحث؛
2. کاستی‌های محتوایی: شامل بی‌دقتی در به‌کارگیری اصطلاحات تخصصی، بی‌دقتی در معادل‌سازی اصطلاحات تخصصی، به ‌کاربردن اصطلاحات مبهم، استفادة کافی‌نکردن از منابع موجود، بی‌دقتی در ارجاعات و اسنادات، نقص در ترجمه، اعتماد به منابع مخالف، مطالب خلاف واقع، ناسازگاری بین برخی مطالب، نتیجه‌گیری‌های نادرست، و کم‌توجهی به عوارض منفی بعضی مطالب؛
3. کاستی‌های نگارشی و ویرایشی: شامل بی‌توجهی به رسم‌الخط کلمات، رعایت‌نکردن قواعد نگارشی و ویرایشی، نقصان عبارتی، رعایت‌نکردن نشانه‌گذاری، و خلط بین قواعد فارسی و عربی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Book Religion and Politics in Contemporary Political Thought

نویسنده [English]

  • Mostafa Eskandari

چکیده [English]

In this paper, after introducing the book and its strengths, it has been assessed in three aspects:
1. Methodological flaws including lack of definition of the terms, lack of attention to the tradition of Infallibles, and lack of balance in the debate.
2. Content flaws including inaccuracy in using specialized terms, inaccuracy in giving equivalents to specialized terms, use of vague terms, inadequate use of available resources, inaccuracy in references and citations, mistranslations, reliance on contradictory sources, falsification, some inconsistencies, incorrect conclusions, and lack of attention of the negative effects of some contents.
3. Grammar and writing flaws including lack of attention to the spelling of words, failure to follow grammar and writing rules, scarcity of words, lack of attention to punctuation, confusion between the rules of Persian and Arabic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Relationship of Religion and Politics
  • Modern Political Thought
  • Developments in Contemporary History of Iran
  • Qajar era
  • Constitution
  • Pahlavi era
  • Political Thought of Muslims
  • political sociology of Iran
منابع
ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا (1404 ق). معجم مقاییس اللغة، ج 3، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
آخوندزاده، فتحعلی (1364). مکتوبات، نامه‌های کمال‌الدوله به شاهزاده جمال‌الدوله، بی‌جا: مرد امروز.
اسماعیلی، حمیدرضا (1376). دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
بعلبکی، منیر(1987 م). قاموس المورد، عربی ـ انگلیسی، بیروت: درالعلم للملایین.
تمیمی آمدی، عبدالواحد (1410 ق). غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم: دارالکتاب الاسلامی.
ثابتی، پرویز (1390). در دامگه حادثه، بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی، گفت‌وگو با پرویز ثابتی (مدیریت امنیت داخلی ساواک)، گفت‌وگو از عرفان قانعی فرد، لس‌آنجلس: شرکت کتاب.
جعفریان، رسول (1386). جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی ـ سیاسی ایران، تهران: خانة کتاب.
سروش، عبدالکریم (1374). «معنا و مبنای سکولاریسم»، مجلة کیان، مرداد و شهریور، ش 26.
ضاهر، عادل (1993 م). الاسس الفلسفیة للعلمانیة، بیروت: دار الساقی.
الطعان، احمد ادریس (2005 م).  .http://www.eltwhed.com/vb/archive/index.php/t-2637.html
فتح اعظم، هوشمند (2008 م). در شناسایی آیین بهائی، مادرید: بنیاد فرهنگی نخل.
فراهیدی، خلیل بن احمد (1410 ق). کتاب العین، ج 1، قم: هجرت.
فیض، محسن (1387). جای پای تزار، تهران: گوی.
لیثی واسطی، علی (1376). عیون الحکم و المواعظ، تحقیق حسین حسنی بیرجندی، قم: دارالحدیث.
مصطفی، ابراهیم، احمد حسن الزیات، حامد عبدالقادر، و محمد علی النجار (بی‌تا). المعجم الوسیط، ترکیه: دارالدعوة.
مطهری، مرتضی (1377 - 1383). مجموعه آثار، ویراستة شورای نظارت بر آثار استاد شهید آیةالله مطهری، ج 25، تهران: صدرا.
معلوف، لوئیس (1973 م). المنجد فی اللغة، بیروت: دارالمشرق.
ملکیان، مصطفی (1379). اصلاح‌گرى در دین به چه معناست؟، http://malekiyan.blogfa.com/post-72.aspx.
موثقی، سیداحمد (1374). جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران: سمت.
یحیی، محمد (1405 ق). ورقة ثقافیة فی الرد علی العلمانیین، قاهره: الزهراء للاعلام العربی